Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
SETBİR'in USK değerlendirmesi
03 Temmuz 2017 Pazartesi, 07:11

İki yılda bir çiğ süt fiyatlarını belirleyen ulusal çatı kuruluşu Ulusal Süt Konseyi bu yılın ikinci değerlendirmesini cuma günü Ankara'da gerçekleştirdi.
Toplantıda çiğ sütün yeni litre referans fiyatı 1 Ağustos 2017-28 Şubat 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "130 kuruş" olarak belirlendi.
Bunun üzerine Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel bir açıklama yaptı. Özetle şunları söyledi:
"Geçen iki yıla baktığımızda, gerek ülkemizde gerekse uluslararası süt piyasalarında ciddi bir kriz yaşandı ve 2015 yılının ortalarından itibaren 2016 yılının sonuna kadar, çiğ süt fiyatları ortalama % 60 oranında geriledi.
Bu duruma rağmen, gerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler ve ortaya konulan uygulamalar, gerekse sektörün özverisi ile bu dönem içinde Türkiye'de çiğ süt fiyatları düşmedi. Bununla birlikte üreticimizin de bu dönemde ciddi bir fedakarlığa katlandığı açık. Hayvan yetiştiriciliğinin zorluklarının yanı sıra girdi maliyetlerindeki artışlar, elbette üreticimizi de sıkıntıya soktu.
2016 yılının sonunda bir iyileşme sağlanarak çiğ sütün litre fiyatı % 5 oranında artış ile 115 kuruştan 121 kuruşa yükseltildi. Yanı sıra 2016 yılının başında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da yemde KDV'nin düşürülmesi, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından uygulanan piyasa düzenleme modeli, USK fiyatlarının uygulanmasında gösterilen titizlik gibi, krizin tüm sektör paydaşları açısından selametle aşılması için çok etkin politikalar yürüttü.
Bugün ise bir taraftan yem girdi maliyetlerinin düşürülmesi için gümrük vergilerinde yapılan indirimlerle, diğer taraftan USK'nın bugün belirlediği çiğ süt fiyatıyla üreticimiz bir nebze daha nefes alacak."

*Ulusal Süt Konseyi

Ulusal Süt Konseyi 2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere; süt üreticilerinin oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve sanayicilerin oluşturdukları bir çatı kuruluşudur.
Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatlarının değerlendirilmesi için yılda iki kez toplanır.

*SETBİR ve Tarık Tezel

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR), "Süt Sanayicileri Birliği Derneği" adı ile 1976 yılında kuruldu. Derneğin adı Haziran 1987'de "Süt ve Et Sanayicileri Birliği Derneği", Mayıs 1992'de de "Süt, Et ve Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği" olarak değiştirildi.
15.01.1993 tarihli bakanlar kurulu kararı ile "Türkiye" adını da taşımaya hak kazanan derneğin adı bu tarihten itibaren "Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği" oldu.
Şu anda SETBİR'in yönetim kurulu başkanlığını SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Tarık Tezel yapıyor.