Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
STK’lara bakış ve ders
30 Temmuz 2016 Cumartesi, 04:53
Günümüzde uluslararası tanımı ile NGO/Non-Governmental Organization-Hükümet dışı organizasyonlar olarak anılan kuruluşlar; dilimizde “Sivil Toplum Örgütleri”, “ Sivil Toplum Kuruluşları”, “Gönüllü Kuruluşlar” adını verdiğimiz kuruluşlardır. 
Gelişmiş demokrasilerde bu organizasyonlar kamu ve özel sektörün dışında Üçüncü Sektör olarak anılmaktadır.
STK’ların gelişimi ile “Çoğulculuk, bağımsızlık, gönüllülük, kâr gütmeme, dayanışma, toplumsal bilinçlenme, katılım, eğitim, sorumluluk ve yetki devri” gibi kavramların toplum yaşamına daha süratli entegrasyonu sağlanır. 
Mancur Olson, STK’ları anlattığı kitabında genelde STK’lar için iki kategori oluşturuyor. Bunlar sadece kendi üyelerini düşünerek pastayı büyütüp, o pastadan sadece kendilerinin pay almasını sağlayan STK’lar ve de pastayı büyütüp toplumun payını artırmaya çalışan STK’lar.
FETÖ/PDY darbe girişimi ardından çok sayıda STK kapatıldı. Bu Olson’un ilk kategorisine somut bir örnek. STK deyip geçmemek lazımmış.

Kapsayıcılığın önemi

Çoğulculuk demokraside büyük önem taşımakta. Çoğunluğa sahip olanlar çoğulculuğu bir kenara attıklarında kutuplaşma doğuyor.
Akademisyen Daron Acemoğlu, Ulusların Çöküşü kitabında bu konuya “yönetimlerin kapsayıcılıktan uzaklaşmaya başladığı süreçlerin beraberinde Ulusların Çöküşü’ne zemin hazırladığına” dikkat çekerek değiniyor.

Bilim tutkunlarına

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi yeni deney düzenekleri üretiyor.  Türkiye’nin en kapsamlı bilim merkezi BTM, merkez içerisinde yer alan 200’ü aşkın deney düzeneğine BTM Teknik ekibin çalışmaları sayesinde yenilerini ekliyor.
BTM’de öncelikle deney düzeneği ile ilgili müfredat çalışmaları gerçekleştiriliyor, ardından teknik ressam ve endüstriyel tasarımcı ile tasarım çalışmaları yapılıyor.
Sonra ustalar üretim aşamasını başlatıyor.