Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Tarım 2020'deki 16 eylem planı
01 Şubat 2020 Cumartesi, 10:45

Geçtiğimiz yıl kasım ayında III. Tarım ve Orman Şurası, ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Daha sonra bu şuranın sonuçları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklandı.
Ardından bu sonuçlar ve alınan kararlara bağlı olarak Tarım Orman Şurası Eylem Planı ortaya konuldu.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Tarım Orman Şurası Eylem Planı ile ilgili olarak "Tarımsal üretim ve arz güvencesi, gıda güvenilirliği, kırsal kalkınma ve pazarlama, balıkçılık ve su ürünleri, toprak ve su kaynakları, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, orman ve kurumsal kapasitesi" konuları ile 8 ayrı başlık altında tarımın geleceğinin toplandığını belirterek şunları söyledi:
"III. Tarım Orman Şurası'nda öne çıkan 60 eylem, Tarım ve Orman Bakanlığımızın titiz çalışmaları ile 38 başlık altında toplandı. Bunlara bağlı 333 alt eylemin ise planlı bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nda yapılan 5 yıllık planlama ile ülkemiz tarımının 25 yılına ışık tutması bekleniyor.
Özellikle eylem planında yer alan tarımsal ürünlerde markalaşma, yerli ve milli tohum, lisanslı depoculuk, aile işletmelerinde sürdürülebilirlik, ulusal su planı konularında atılacak doğru adımlar, ülke tarımını bugün olduğundan çok daha iyi bir noktaya taşıyacaktır"

Tarım Orman Şurası Eylem Planı içinde 2020 yılında hayata geçecek 16 Eylem başlığı ise şunlardan oluşuyor:

"Tohumdan Sofraya Dijital Zincir Kurulması, Sözleşmeli Üretim, Gıdanı Koru Kampanyası, Gıda Kayıp ve İsrafının Önlenmesi, Gıdada Taklit ve Tağşiş, Gıdada Bilgi Kirliliğinin Önlenmesi, Gıdada Türkiye Markası Oluşturulması, Tarım Orman Ürünlerinde Markalaşma, Ormanlar ve Orman Yangınlarına Müdahale, Orman ve Orman Ürünlerinin Teşvik Edilmesi, Orman Yangınlarına Erken Müdahale, Damızlık Düve Üretim Merkezlerinin Kurulması, Uluslararası Projelerin Teşvik Edilmesi, Uluslararası Projelerden Yararlanma ve Tarımsal Ticaret, Yabancı Ülkelerde Üretimin Teşviki, Kamu-Özel Sektör ve Üniversite İşbirliğinin Geliştirilmesi, Meteorolojik Bilginin Etkin Kullanılması, Su Kullanımı İle Suyun Korunması ve Ulusal Su Planı, Endüstriyel Amaçlı Lifli Bitkilerin Üretiminin Artırılması, Büyükşehir Belediyelerinde Mahallelerin Kırsal ve Kent Olarak Yeniden Tanımlanması."