Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
TechXtile Start-Up Challenge üzerine
26 Ağustos 2019 Pazartesi, 08:14

Bursa'nın alınışı ile başlayan süreçte beylikten, imparatorluğa uzanışta Bursa kentinin ve ülkemizin en önemli ve en köklü geleneksel sektörü olarak karşımıza tekstil çıkar. Bursa'da 700 yılı aşan bu sektör ipek ile başlayan yolculuğunda, pamuklu dokuma ve ardından da sentetik ipliğin ana üretim merkezlerinden biri olmuştur.
Her ne kadar otomotiv sektörü kentimizde ihracat ve üretimde başrolü oynasa da tekstil sektörümüzde ipeğinden, pamuklusuna; ev tekstilinden, teknik tekstiline; sentetik ipliğinden diğer ürünlerine kadar geniş bir yelpazede hem büyük bir istihdam yaratmakta, hem de kent ekonomisinde önemli bir dinamiği oluşturmaktadır.
Günümüzün zorlu rekabet koşulları içerisinde ve de bu hem global, hem de ulusal ekonomik krizden çıkış noktamızda katma değerli ürün ile rekabet gücümüzü ve de ihracatımızı artırmaya çalışmak tek çıkış yolumuzdur. Bu yolun hayata geçirilmesi öncelikle nitelikli bir eğitim ile birlikte yeni fikirlere ve yenilikçliğe yatkın bir genç kesim ile mümkündür.
Bunu hayata geçirmek için ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar, ulusal ve yerel bazda çeşitli etkinlikler düzenlemekte ve çeşitli destekler vermektedir. Kentimiz özelinde de UTİB, BEBKA, BTSO ve BUTEKOM; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve TİM destekleri ile artık geleneksel hale gelmiş bir etkinliği sürdürmeye devam etmektedir.
Tekstil sektörünü desteklemek, Ar-Ge ile bütünleştirmek, üniversite ile sanayiyi buluşturmak ve Türkiye ihracatını artırmak için UTİB tarafından düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı bu yıl kentimizde 11. kez gerçekleştirilecek.
"Tekstilde teknoloji ve inovasyon" odağıyla ve "TechXtile Start-Up Challenge" ismiyle düzenlenecek olan etkinliğe gençlerin, inovasyon yapan ekiplerin ve girişimcilerin yenilikçi fikirlerle başvurmaları bekleniyor.
Gençler bu konuda daha detaylı bilgiye http://www.techxtile.net etkinlik web sayfasından ulaşılabilirsiniz.

BİRAZ BİLGİ VE BİR GÖRÜŞ

İlk olarak ABD'de 2010 yılının başlarında ortaya çıkan start up deyimi , kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Start-up teriminin karşılığı olarak girişim ya da yeni girişim kavramları önerildi ama sektör içerisinde yaygın olarak İngilizce haliyle kullanıldı.
Bu konularda yeni olan gençler veya kavramın tam olarak hangi anlama geldiğini bilmeyen çalışanlar, sıklıkla start-up şirket nedir sorusunu birbirlerine sormaktadır. Bu kavram en genel anlamıyla, herhangi bir soruna çözüm bulmak amacıyla yola çıkan ve başarılı bir sonucun garanti edilmediği şirketlere verilen isimdir.
Challenge kavramını ise genç kuşağımız sosyal medyadan öğrendi. Özünde meydan okuma anlamına geliyor.
Evet, buraya kadar her şey güzel. Öncelikle yıllardır bu etkinliği gelenekselleştiren UTİB'e, BTSO'ya ve destekleyen kurumlara teşekkür ediyorum.
Burada küçük görüş farklılığımız ise start up ve challenge kelimeleri yerine Türkçemizden kullanabileceğimiz kelimelerin olmasını isterdim. Her ortamda yerli ve milli kavramların söz edip, Türkçemizi katletmeyelim.
Ülkemizde bu konuda örnek olmuş Eczacıbaşı kurumunu örnek alalım.