Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Tekstil Kongresi'ne doğru
14 Kasım 2019 Perşembe, 08:17

Tekstil ve otomotivin başkenti konumundaki Bursa'da ilk tekstil kongresi 22-24 Mayıs 1967 tarihinde Sümerbank Merinos'ta gerçekleştirilmişti. O dönemki Hakimiyet Gazetesi bunu sütunlarında duyurmuştu.
Türkiye'de birinci tekstil kongresini Makine Mühendisleri Odası tarafından Merinos Konferans Salonu'nda düzenlenmiş ve açılışında dönemin Bursa Valisi Celalettin Ünseli açılış konuşmasını yapmıştı.
Ayrıca kongreye dönemin Bursa milletvekili olan Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, Bayındırlık Bakanı Orhan Alp ve Sümerbank Genel Müdürü Şevket Davaslıgil de birer telgraf göndermişti.
Dönemin Makine Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Er Türk de tekstilin tarihçesini ve Cumhuriyet dönemindkei gelişimi anlatan bir konuşma yapmıştı.
Her zaman olduğu gibi o günkü ilk toplantıya da dönemin sanayicileri, dokumacıları katılmamıştı.

Bu ilk kongrenin ardından 1984 yılında o dönem yine Makine Mühendisleri Odası öncülüğünde bugüne kadar devam eden kongreler başlatılmış, sonra bu misyonu kimya ve tekstil mühendisleri odası üstlenmişti.
Şimdi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından 17. Ulusal 3. kez uluslararası katılımlı Tekstil Kongresi düzenleniyor.
Tekstil kongresinin ana teması '' Tekstilin Ayak İzleri'' üzerine kurgulandı. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Kongresi 20-21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi'nde düzenleniyor.
Toplantı ile sektörün tüm bileşenleri ile '' Tekstilin Yol Haritası'' konusunun tartışılacağı bir platform oluşturmak amaçlanıyor.
Kongre sektörün tüm paydaşlarını, yani uzman, sanayici, akademisyen ve araştırmacıları ve meslek odalarımızı bir araya getirmeyi hedefliyor. Oluşacak sonuç bildirgesinin yine sektöre yön verici nitelikte olacağına inanılıyor.
Bu bilimsel çalışmanın duyurusu geçtiğimiz günlerde BAOB yerleşkesinde düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulmuştu. Bu toplantıya TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Rengin Demiröz ve TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Füsun Ekren ve Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Kenan Yetişen katılmıştı.
Toplantıda şu mesaj da verilmişti:
"2015 yılında ''Gündem 2030; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'' kabul edilmiştir. Bu hedefler sanayi, yenilikçilik, altyapı sorumlu üretim ve tüketim, temiz enerji yer alan başlıklar arasındadır.
Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları hazırlanırken artık çok ciddi yaptırımlar getirilmekte ve ülkelerin üretim ve tüketimlerinde bu yaptırımlara uymaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir.
Tekstil, deri ve kimya sanayileri bu açıdan değerlendirildiğinde dünya ekosistemi üzerinde en fazla kirletici etkiye sahip sanayi kolları arasında yer aldığından sürdürülebilirlik konusunda en yoğun araştırmaların ve çalışmaların yapıldığı sektörlerdir.
İşte bu toplantımızda bu ve benzeri konuları masaya yatıracağız."