Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Türk iş dünyasından yurtdışına
20 Ağustos 2016 Cumartesi, 04:36
Türk iş dünyasının örgütlenme süreci 1972 yılında TÜSİAD ile başlar. Onu 1978 yılında Türkiye’nin ikinci ve Anadolu’nun ilk SİAD’ı olan BUSİAD izler. 
Daha sonra süratle iş dünyasında bir dernekleşme süreci izlenir. Bu arada BUSİAD ve TÜSİAD’ın öncülüğünde SİAD Zirveleri başladı. İlki İstanbul, ikicisi Bursa Uludağ’da yapıldı. Sonraki süreçte bölgesel federasyonlar kuruldu. Bursa’nın merkezde olduğu Maksifed bunlardan biriydi.
4 Kasım 2004’te kurucu üyeleri, BASİFED, DASİFED, DOGÜNSİFED, İÇASİFED, MAKSİFED ve SEDEFED isimli 6 federasyon Türkiye Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nu(Türkonfed) kurdu. Bu organizasyonları farklı yapılardaki organizasyonlar takip etti.
Ama kısa adıyla Türkonfed, ülkemiz iş dünyasının çalışan sayısı, cirosu, ihracatı ve diğer ekonomik kriterleriyle en büyük temsilcisidir. BUSİAD ve MAKSİFED’in eski başkanı Celal Beysel bir dönem Türkonfed yönetim kurulu başkanlığı görevini de yaptı.
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), üye olduğu Avrupa KOBİ Birliği (UEAPME) Başkanı Ulrike Rabmer-Koller ve 65 üye kuruluş üzerinden 12 milyon şirket ve 55 milyon işverene açık bir mektup göndererek, Türkiye’deki son gelişmeleri değerlendirdi.

İstikrara dikkat çekildi

TÜRKONFED YKB Tarkan Kadıoğlu imzalı mektupta 15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişiminin, toplumun tüm kesimlerinin birlik ve dayanışması ile bertaraf edildiği, siyasal ve kamusal alanda sağlanan uzlaşı ile Türkiye’nin demokrasiye olan bağlılığının güçlü bir şekilde gösterildiği vurgulandı.
Aynı mektupta ülkemizdeki ekonomik istikrarın korunduğuna da dikkat çekildi.

Mektubun özeti

Mektupta AB standart ve değerleri ile uyum içerisinde kurumsal ve yapısal reform gündeminin hız kesmeden sürdürüleceği beklentisi paylaşıldı.
Avrupa demokrasilerinin karşı karşıya olduğu zorluk ve fırsatlara işaret edilen mektupta, tam üyelik müzakereleri kapsamında AB ve Türkiye arasında politika koordinasyonun derinleştirilmesinin ortak fayda ve sorun alanlarını ele almak için en güvenilir ve etkili araç olmaya devam ettiği yinelendi.