Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Yaşar Holding'in Bursa turu
04 Eylül 2019 Çarşamba, 08:32

Yaşar Holding, ülkemizde Selçuk Yaşar'ın kurduğu önemli kuruluşlarımızdan biri. Nerede ise her sektörde faaliyet gösteriyor.
Geçenlerde Yaşar Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve Selçuk Yaşar'ın kızları İdil Yiğitbaş ve Ferhan Yaşar birkaç günlüğüne Bursa'ya geldiler.
Bursa'da holding bünyesindeki şirketlerinin Bursa Bölge müdürleri ve temsilcileri ile bir araya gelen İdil Yiğitbaş ve Ferhan Yaşar, Bursa'daki özellikle gıda sektörü ve otomotiv sektörü konusunda bilgi aldılar.
Daha sonra da bir Kapalıçarşı turu atıp, İzmir'e döndüler. Kimbilir belki Yaşar Holding, Bursa'ya bir yatırım düşünüyordur. Hayırlısı.

STRATEJİK PLANA ORTAK AKIL

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarına yoğunlaştı. Bu çalışmaları BBŞB ortak akıl ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla planlamayı hedeflemekte.
Bunun için öncelikle plan hazırlık çalışmalarında, vatandaş ve muhtarlara yönelik belediye hizmetlerinden memnuniyet ve beklentiyi ölçmek için saha araştırması yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi, taslak olarak geliştirilen stratejik amaç, hedef ve göstergeleri; sivil toplum kuruluşları, akademik ve meslek odaları, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştaylarda toplumun tüm kesimleriyle paylaştı.
Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde 4 gün süren ve temel hizmet alanlarına ilişkin konuların 7 ayrı oturumda ele alındığı çalıştaylarda, kentsel planlama, ulaşım, yeşil alan ve çevre, kültür ve turizm, sosyal ve sağlık hizmetleri, afet ve acil durumlar ile şehir ve toplum düzeni alanlarında paydaşların görüşleri alındı.
130 paydaşın davet edildiği çalıştaylara İnşaat Mühendisler Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Harita Mühendisleri Odası gibi akademik odalar katılım sağlayıp görüş ve önerilerini paylaştı.
Üniversite, belediye, kamu kurumu, özel sektör ve STK temsilcilerinden yaklaşık 300 kişinin katıldığı çalıştaylarda hizmet alanı bazında analizi yapılan vatandaş ve muhtar memnuniyet ve beklenti anketi sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı. Çalıştay sürecinde, tüm paydaşlara 5 yıllık taslak stratejilere ilişkin söz hakkı tanınarak, değerlendirme ve önerileri soruldu. Ortak akıl önemlidir. Bu ve benzeri çalışmalar üzerinde çalışılan konuya katma değer sağlar. Burada önemli olan merkez Bursa kenti ve Bursalıların temel çıkarlarının göz önünde bulundurulmasıdır.
Kolay gelsin.