Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Zirvede ortaya çıkan gerçekler
21 Eylül 2019 Cumartesi, 09:53

II. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi, Bursa Podyum Davet'te gerçekleştirildi. Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubuna bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu tarafından organize edilen etkinlik iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getirdi.

Yeşim Tekstil, BUSİAD ve BUİKAD koordinatörlüğünde oluşturulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu 'nun zirvesine Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü de katıldı.
Zirvenin açılışında söz alan Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi - Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ve BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay birer konuşma yaptılar.

Zirvenin ana konuşmacısı Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü özetle şunları söyledi:
" OECD'nin geçtiğimiz ay BM Üst Düzey Siyasi Forum'da paylaştığı rapora göre Türkiye'nin 169 alt hedeften 15'ine ulaşmışken yüzde 23'ünde hedeflerin oldukça uzağında olduğu ortaya çıktı. En uzak olduğumuz hedefler ise su, eğitim, eşitsizliklerin azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği. Bugünkü değişim hızıyla gidilirse dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğindeki uçurumun kapatılması için 202 yıl gerekli. Bu uçurumu en hızlı şekilde kapatabilmemizin yolu ise hepimizin önce ailemizden başlayarak eğitim öğretime, kamu politikalarından iş hayatına kadar toplumun her alanında cinsiyet eşitsizliğine karşı topyekün mücadele etmemizden geçiyor.

Standard & Poor (S&P) tarafından Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki toplantısında açıklanan rakamlara göre, kadın ve erkeklerin işgücüne katılım oranı eşit olsaydı bugünküne oranla ABD ekonomisi % 8.7, Fransa ekonomisi %17, Japonya ekonomisi ise % 14 daha büyük olacaktı. Cinsiyet eşitsizliğinde Türkiye gibi daha geride olan ülkelerin bu eşitsizliği gidermeleri halinde kazancı ise daha büyük. Kadın iş gücü katılım oranının OECD'ye üye ülkelerin genel ortalaması olan yüzde 63 seviyesine ulaşması için Türkiye'de 8,5 milyon kadının daha iş gücüne dahil edilmesi gerekiyor. McKinsey'in 2016 yılı Women Matter Raporu'na göre Türkiye kadın iş gücü katılım oranını güçlü, istikrarlı ve odaklı politikalarla yüzde 30'lardan OECD ortalaması olan yüzde 63'e yükselttiğinde, GSYİH'sini 2025 yılında yüzde 20 oranında artırma potansiyeline sahip.

Bu yolda iş dünyasına nereden başlayacağı ve neler yapabileceği konusunda yol gösteren en önemli küresel girişimlerinden biri UN Global Compact ve UN Women ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)'dir. Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne imza atan iş dünyası liderleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye açıkça taahhüt veriyorlar. Bu noktada bizleri gururlandıran ve daha fazla çalışmak için teşvik eden bir gelişme 309 imzacı ile 2017 yılından bu yana WEPs imzacılığında 1. sırada yer almamız oldu."

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü'nün konuşmasının ardından da "İş Dünyasında Güçlü Oluşumlar" ve "Kadını Güçlendirme Faaliyetlerinde İyi Örnek Kurumlar" isimli oturumlar gerçekleştirildi.
Unutmayalım tüm çocukları anneler yetiştiriyor. Ne kadar nitelikli bir anneye sahip olurlarsa, gelişimleri de o oranda yüksek olur. Tüm kadınlara saygıyla.