Mustafa TUNÇAKIN

Mustafa TUNÇAKIN

m.tuncakin@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
İşte o maddeler
13 Haziran 2018 Çarşamba, 07:47

Menejerler olayı tüm kulüplerin başını derde soktu, TFF talimatında bir alt lige düşürme cezası bile var.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı uyarınca, Süper Lig'den 3.Lig'e kadar 116 kulüp ve 46 menajeri PFDK'ya sevk etti.

"Hele şükür" demek lazım.
TFF, kulüpler battıktan sonra da olsa, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nı hatırlayabildi.
Bilindiği gibi her transfer döneminde, çeşitli oyunlar döndüğü yolundaki iddialar ayyuka çıkıyor ancak bütün ikazlara rağmen bunların üzerine gidilmiyordu.
TFF Hukuk Müşavirliği'nin son kararı ise gündeme bomba gibi düştü.
Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı uyarınca 116 kulüp ile 46 menajer PFDK'ya sevk edildi. Bunlar arasında Bursaspor ve Yeşil Bursa AŞ de var.
Sevklerin, bu talimatın genelde 11/4, 12/1, 18/b ç ve 23. maddeleri uyarınca yapıldığı açıklandı.
Ve işte o maddeler:

Madde 11 - Bildirim

4) Futbolcu ve kulüpler, menajerlerin katılımı ile imzaladıkları profesyonel futbolcu sözleşmesi veya
transfer sözleşmelerinin birer nüshasını imza tarihinden itibaren 30 gün içinde belgeleri ile birlikte
TFF'ye ibraz etmek zorundadır. Futbolcu ve kulüplerin, menajerlik faaliyetleri kapsamında menajerlere
ödedikleri ücretlere ilişkin bilgi ve sair ödeme belgelerinin suretlerini en geç şubat ayının son iş günü TFF'ye ibraz etmek zorundadır.

Madde 12 - Bilgi verme ve yayınlama

(1) Futbolcu ve/veya kulüpler TFF, FIFA'ya bağlı konfederasyonlar ve FIFA'nın yetkili mercilerinin
talepleri üzerine menajerlik faaliyetine ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmekle yükümlüdürler.
Futbolcu ve kulüpler menajerlerle yaptıkları sözleşmeler menajerlik faaliyeti kapsamında her türlü
bilgi ve belgenin TFF, FIFA'ya bağlı konfederasyonlar ve FIFA'nın yetkili mercilerine ifşa ve ibrazına
olanak sağlayan maddeler eklemekle yükümlüdürler.

Madde 18 - Kulüplerin hak ve yükümlülükleri

b) Sadece lisanslı menajerlerin hizmetlerinden yararlanmak, bu talimatta öngörülen istisnalar haricinde
doğrudan veya dolaylı olarak lisanssız hiçbir kişinin onlar ad ve hesabına kulüpler veya futbolcular ile
sözleşme müzakere etmesine veya menajerlik faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek işlemler
yürütmesine izin vermemek,
ç) Bir menajer ile herhangi bir sözleşmesel ilişkiye girmeden önce söz konusu menajerin hâlihazırda
bu faaliyeti yürütebilecek şekilde lisanslı olduğunu, lisansının iptal edilmediğini ve askıda olmadığını
kontrol etmek.

Madde 23 - Kulüplere ilişkin ceza hükümleri

İşbu talimat ile FIFA, UEFA veya TFF'nin menajerlik faaliyetine ilişkin sair mevzuatına aykırı hareket
eden kulüpler hakkında;
a) İhtar
b) Süper Lig İçin 75.000.-TL'den, TFF 1.Lig için 35.000.- TL.'den, TFF 2.Lig için 17.500.- TL.'den
ve TFF 3.Lig için 7.500.- TL.'den az olmamak üzere para cezası,
c) Transfer yasağı cezası,
ç) Puan tenzili cezası,
d) Bir alt lige düşürme cezası
verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı hükmedilebilir.