Namık GÖZ

Namık GÖZ

namikgoz@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
İşte BTSO'nun Milli Eğitim Bakanı'na gönderdiği rapor
19 Şubat 2019 Salı, 08:51

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulduğu günden beri eğitime yaptığı hizmet ve katkı kentin dört bir yanındaki eğitim kurumlarıyla varlığını hissettiriyor.
Oda bir yandan eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan mesleki eğitimin yaygınlaştırılması için çaba gösteriyor. Verilen destekler de en yüksek düzeyde karşılığını görüyor.
Nitekim 2008 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü'nü alan ilk oda olan BTSO adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başarmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk milli eğitim bakanı olan Ziya Selçuk'un 8 Şubat'ta Bursa'ya yaptığı gezinin en önemli adresi de yine BTSO olmuştu. Bu ziyarette imzalanan protokolle BTSO, artık mesleki eğitim veren okullarda söz sahibi hale geldi.
Türkiye'de pek çok il'e model olacak protokolün imza töreninde, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, yine ülkemiz için ilk sayılacak proje teklifinde bulundular. Başkanları dinleyen ve olumlu yaklaşan Bakan Selçuk da, BTSO'dan rapor istedi.
BTSO Eğitim Konseyi, bünyesinde yer alan üyelerine ve konunun uzmanı akademisyenlere danışarak raporunu hazırladı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdi.

'MESLEKİ EĞİTİM, SEKTÖR TALEPLERİNE REVİZE EDİLMELİ'

Rapor, 'Bir dünya kenti olmak' hedefi için önemli atılımlar gerçekleştiren Bursa için önem taşıyan mesleki ve teknik eğitim konusuyla başlıyor ve şu önerilerle devam ediyor:
-Mesleki eğitim müfredatları sektör talepleri doğrultusunda güncellenmeli, uygulamalı eğitime önem verecek şekilde revize edilmeli. Başarının artırılması için atölye eğitimi ilk yıldan itibaren başlamalı.
- Bursa'da dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan binaların önümüzdeki yıl tekli eğitim planlandığı için bir an önce tamamlanmalı.
-Ortaöğretim kurumlarında eğitim turizmi döviz kazandırıcı hizmet kapsamında değerlendirilmeli.
-Eğitimciyi merkeze alan bir yaklaşımla Meslek Kanunu'nda özel sektör ve devlet kurumunda çalışma ayrımını minimize edecek bir düzenleme gerçekleştirilerek denge sağlanması, kariyer sistemi oluşturulmalı.
-Karar alma süreçlerinde eğitsel veri madenciliği çalışması yapılmalı, Milli Eğitim Akademisi canlandırılmalı, nicelik değil, nitelikli eğitim ve ders müfredatı kurgulanması bununla birlikte insani ve ahlaki eğitime odaklanılması

AKADEMİK LİSE ÖNERİSİ

BTSO raporunda, öğrenci teşvikleri ve okulların durumuna ayrı bir bölüm açılarak bu konudaki öneriler de şöyle sıralandı:
-Öğrenci teşvikleri devam etmeli ve boş kontenjanların doldurulması için özel okullara destek verilmeli, Orta bütçeli aileler için akademik liseler kurulmalı, özel okullara çocuğunu gönderenlere belirli oranda vergi muafiyeti sağlanmalı, kapatılan liselerin yerine mezun ve üniversite hazırlık kursları özel okullarda gerçekleşmeli, özel eğitim kursları kayıt altında devam etmeli.
-Özel sektörün kaynaklarının mesleki okullara aktarılmasına yönelik teşvik sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalı, çeşitli vergi kalemlerinden kamu okullarının finanse edileceği bir formül geliştirilmeli, örneğin bir fon oluşturulmalı

BURSA'YA 2 ÜNİVERSİTE DAHA KURULMALI

Raporun en dikkat çekici bölümlerinden biri de üniversite. 3 milyona yaklaşan nüfusuyla mevcut iki üniversitenin Bursa'nın yükseköğretim ihtiyacına cevap vermediğinin altı çizilerek, yeni üniversitelerin açılma süreçlerinde kolaylık sağlanması istendi.
Türkiye'ye yabancı öğrenci getirilmesi hedefinden Bursa'nın da payının artırılması için talebi karşılayacak yeni üniversitelerin kurulmasının önemli olduğu vurgulanan raporda, 'Söz konusu üniversite planlamasında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sosyal Bilimler üniversitesi şeklinde 2 ana Üniversite öngörülebileceği düşünülmektedir' denildi.
BTSO'nun meslek komiteleri arasında yer alan sürücü kurslarıyla ilgili talepler de raporda yer aldı. Kurslara araç alımlarında ÖTV muafiyeti veya indirimi sağlanması istenirken, kurum harçlarının bir kez alınması, yolcu ve turizm taşımacılığı müfredatının revize edilmesi ve kota uygulamasının yeniden getirilmesi talep edildi.