Namık GÖZ

Namık GÖZ

namikgoz@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
'Performans Sistemi'ne karşı sendika dayanışması
20 Mart 2018 Salı, 08:05

Eğitim sistemi, Türkiye'nin son yıllarda en çok tartışılan konuların ilk sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor. 15 yılda 6 bakan, 2 yılda bir değişen sınav sistemi. Yeni bakan atamasıyla ile birlikte gelen müfredat değişiklikleri.
Öğretmenler hakkında ALO 147 BİMER VE CİMER gibi uygulamalarla bir yılda 6 bin şikayet.
Sistemin bir türlü rayına oturmamasının doğal sonucu da başarısızlık...
Eğitimin en önemli bileşenlerinden olan öğretmenler, ortaya çıkan başarısızlığın faturasının kendilerine çıkarılmasından endişe ediyor.
Bunun nedeni de 9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğü giren 'Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi' hedefleri arasında yer alan performans değerlendirmesi. 12 ilde pilot uygulaması tamamlanan öğretmen performans sistemi için yönetmelik taslağı yayınlanmış, yakın zamanda da yürürlüğe girecek.
Öğretmenlerin performansı için yapılacak değerlendirmede ortaya çıkacak olan not, okul müdürü, zümre öğretmenleri, zümre dışı öğretmenler, veliler, öğrenciler ve öğretmenin öz değerlendirmesi sonucunda elde edilecek. 4 yılda bir yapılacak sınav notu da o yıl değerlendirmeye eklenecek.
Öğretmenleri sürekli diken üzerinde tutacağı ve hiçbir bilimsel karşılığı olmadığı öne sürülen uygulama üç öğretmen sendikasını bir araya getirdi.
Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanı Metin Öksüz, 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona ve Eğitim Sen Şube Başkanı Atakan Erdağı, performans sistemine karşı Bursa'da ortak tavır ve güç birliği oluşturulacağını düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdular.
'Performans sistemini kabul etmiyoruz, mücadeleyi birleştiriyoruz' başlığıyla yapılan açıklamada, Bursa'dan başlatılan bu karşı duruşun tüm Türkiye'ye yayılacağını belirttiler. Ortak bildiri, bugün tüm okulların öğretmen odalarında okunacak. Eylem programı mart ayı sonuna kadar okul önlerindeki basın açıklamalarıyla devam edecek. Nisan ayında da öğrenci velilerinin desteğiyle miting düzenlenecek.
Dört sendika başkanının ortak görüşü, bu uygulamanın iş barışını bozacağı yönünde. Sistem, eğitimin hiçbir sorununu çözemeyeceği gibi tam tersine yeni sorunların doğmasına sebep olacak. Öğretmenler, öğrencileri ve velileriyle karşı karşıya gelecek.
Sendika başkanlarına göre, eğitimde kalitenin yükseltilmesi öğretmenleri puanlayarak değil, değer verilerek yükseltilebilir.
Sendika yöneticilerine göre, Eğitim Bir Sen platformda yer almasa bile, bu sendikanın üyesi öğretmenler mücadeleye destek verecekler.
Milli eğitim camiası baharla birlikte sıcak günler yaşayacak.
Bakalım Bursa'dan çakılan bu kıvılcım Türkiye'ye ne kadar yayılacak?

Bu kurs gazetecileri iş sahibi yapıyor

Türkiye'nin son yıllardaki en önemli sorunlarından biri de üniversite mezunu işsiz sayısının her geçen yıl artması. 81 ilde kurulan üniversiteler her yıl binlerce mezun veriyor. Ancak, mezunların büyük çoğunluğu maalesef istihdam edilemiyor.
Sorunun birçok yönü var. Eğitimin kalitesinden, sektörün her yıl belirli bir sayıdaki taleplerine kadar birçok faktör işsizliği körüklüyor.
İletişim Fakültesi mezunları da bu sorunu en derin yaşayan kesimin başında yer alıyor. Basın kuruluşlarının sayısı artmadığı gibi teknolojik yenilikler nedeniyle istihdam oranları da her yıl azalıyor.
Basın İlan Kurumu iki yıldan beri Bursa'da medyanın ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik önemli bir çalışma yürütüyor. 'Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı', İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü'nün katkısıyla düzenleniyor.
Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, kursun daha nitelikli hale gelmesi ve mezunlarının iş bulabilmesi için başarılı çalışmalara imza atıyor. Geçen yıl 40 katılımcıdan 27'si basın kuruluşlarında işe yerleştirilmiş. Bu yıl da 41 katılımcı için daha yüksek rakamlar hedefleniyor.

Ders verdik, çınar sahibi olduk

'Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdamı' programına iki yıldan beri deneyimlerimi gazeteci adaylarıyla paylaşarak destek vermeye çalışıyorum. Geçen yıl, gazeteciliği anlattığım gençlerden bir- kaçıyla aynı kurumda çalışmak gurur vermişti. Bu yıl da sayısının artacağına inanıyorum.
Deneyimleri paylaşmanın sonundaki ödül de bana göre çok anlamlı. Artık bir dikili ağacım yok demeyeceğim.
Osman Başeğmez, bir jest yaparak, ders sonunda plaket yerine 'Ağaç Dikme Sertifikası' sundu. Bursa Plaket Hatıra Ormanı'nda benim de bir çınar fidanım var artık.