Okan TUNA

Okan TUNA

okantuna@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bursa'da 14 bin işyeri fırsattan yararlanmadı
01 Haziran 2017 Perşembe, 06:43

Gerek;
Türkiye'nin şartları, gerekse bakanlığa gelen talepler doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, geçen yıl önemli bir kanunun çıkarılmasında öncü olmuştu.
6736 sayılı;
"Borçların Yeniden Yapılandırılması Kanunu", özellikle işverenler için önemli olduğu gibi, Türkiye'nin ekonomik şartları uyarınca, işçi-işveren ilişkilerinin bozulmamasına ve istihdamın sürmesine yönelik de gayet akılcı bir kanundu.
Kanun;
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, işverenlere borç yapılandırma imkanı sunuyor.
Yani;
Yanında çalıştırdığı çalışanların ödenmemiş veya ödenemeyen sigorta prim borçlarının taksitlendirilmesini sağlayan bir nevi bir fırsattı bu kanun.
***
Bu kapsamda;
Dün önemli bir gündü.
Zira;
İşverenlere tanınan borç yapılandırma imkanının ilk taksit ödemelerinin son günüydü.
Bu yöndeki;
Son durumu SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca'ya sorduk dün.
Aradığımızda son gün nedeniyle -doğal olarak- meşguldü.
Yine de;
Her zamanki güler yüzlülüğü ile yardımcı oldu.
Görüştüğümüzde saat 15.00 sularıydı.
Şu net bilgiyi paylaştı önce.
"Bursa'da" dedi "72 bin işyeri var.
Bu işyerlerinin 30 bini borçlu durumdaydı.
Şu ana değin 16 bin işveren, prim borçlarını yapılandırmak üzere başvuru yapıp, ilk taksitlerini ödediler"
Bu durum;
İlk taksitlerini ödemeyen 14 bin işveren olduğunu daha gösteriyor tabii.
Başka bir deyimle;
Bursa genelindeki işyerlerinin beşte birinin, çıkarılan fırsat niteliğindeki bu kanuna rağmen, prim borçlarını ya hâlâ ödeyemediği, ya da ödemekten özellikle imtina ettiği anlamına geliyor.
Kaldı ki;
Beşte bir'lik oran büyük bir rakam.
Kaldı ki;
Bu durumun ekonomik karşılığı da yüksek.
SGK İl Müdürü Karaca'nın söylediğine göre, bu fırsata rağmen borcunu yapılandırmayan 14 bin işverenin, devlete olan borcu tam 39 milyon lira!
***
Bu tablonun;
Bir de arka yüzü var.
Birincisi;
İşveren ne olursa olsun, çalışanlarının prim borçlarını ödememekte kararlıysa, ya da ödeyemiyorsa, her şeyden önce bir süre sonra o işyerinde iş barışının bozulacağı anlamına geliyor.
İkincisi;
Halk arasında "temiz kağıdı" olarak bilinen "borcu yoktur" yazısı, bir işyeri için çok önemli.
Bu yazı alınamazsa kamu ihalelerine girememekten tutun da, türlü türlü vergisel sorunlarla, Maliye ile ve bankaların hesaplara temlik koymasıyla karşılaşılabiliyor.
İşte;
Bu yaşanması muhtemel olumsuzluklara rağmen Bursa genelinde 14 bin işyerinin yöneticisi, eğer hâlâ borcunu ödemekten imtina ediyorsa, bu durum, hükümet tarafından artırılmak istenen istihdam hedefinin önünde duran büyük bir engel anlamına da geliyor.