Okan TUNA

Okan TUNA

okantuna@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Çekirge Meydanı projesi prestiji geri getirecek
27 Kasım 2017 Pazartesi, 07:40

Çekirge bölgesi;
Bursa'nın hem tarihi hem de yakın geçmiş dönemin en yüksek derecede hissedildiği bölgelerin başında gelen bir bölge.
Kentin en köklü ve en mutena bölgelerinden biri olan Çekirge, sakinleri için yakın bir zamana değin hem bir zenginlik göstergesi, hem de oturum için en prestijli bölgeydi.
Ne var ki;
Kentin giderek büyümesi, yeni imar alanlarının açılması, kentin batıya kayması ve de ihtiyaçların değişmesiyle birlikte, özellikle 2000'li yıllardan itibaren bu değerini yitirdi.
Ancak yine de;
Şehrin Heykel-Çekirge hattının bir ucu olması nedeniyle özellikle şehir içi ulaşımda kullanılan en yoğun arter olmayı sürdürüyor.
Her ne kadar;
Eski güzelliğinde olmasa da şehir ulaşımının çok önemli bir yükünü kaldıran bu tarihi bölgenin günün ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi için bir süre önce Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar harekete geçmişti.
Bu amaçla;
Önce Çekirge Caddesi, Hamam Caddesi, Uludağ Yolu Caddesi, 1. Murat Caddesi ve Zübeydehanım Caddesi'nin bir kısmını kapsayacak şekilde kentsel tasarım ve peyzaj tasarımı çalışması yapılmasına karar verildi.
Ve;
Bu çalışma için bir süre önce ulusal çapta bir proje yarışması açıldı.
Yarışmaya 47 proje katıldı.
Jüri önce eser sayısını 7'ye düşürdü, ardından da genç bir mimar Hayrettin Günç'ün projesini birinci seçti.
İşte;
Bu proje, Başkan Mustafa Dündar'ın isteği doğrultusunda bölge halkına ve akademik odalara tanıtıldı.
Bu tanıtımda;
Birtakım talep ve ihtiyaçlar çıktı.
Ardından belediye yönetimi, proje müellifinden bu ihtiyaçların da eklenmesi için bir revize çalışması istedi.
Bu çalışma da yapıldı.
Ve;
Geçen hafta da Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi'nde yeniden görücüye çıktı.
Bizim de;
Moderatörlüğünü üstlendiğimiz revize edilmiş projenin halka sunum oturumunda, Başkan Mustafa Dündar, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Sevilay Çetinkaya, jüri üyelerinden mimar Han Tümertekin ve proje müellifi mimar Hayrettin Günç birer sunum yaptılar.
Sadece;
Çekirge Meydanı'nı değil, toplam 78 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde uygulanmak istenen projede bizim de dikkatimizi çeken noktalar oldu.
Mesela;
Proje Çekirge Meydanı'ndaki mevcut trafik düzenini değiştirmeyi öngördüğü gibi, akışı rahatlatıp, hızlandırıyor.
Keza;
Ticari, sosyal ve rekreaktif ilişkileri güçlendiren bir çalışma olarak göze çarpıyor.
Dahası;
Trafik ve otopark sorunlarını azaltacağı gibi, bölgedeki yaya kullanımının artırılmasını ve dinlenme alanlarının oluşturulmasını amaçlıyor.
Doğrusunu söylemek gerekirse 47 proje arasından seçilen projeyi biz de beğendik.
Şunu da ifade etmek gerekiyor.
Elbette ki, bu projeye de bazı itirazlar olabilir.
Ne var ki;
Günümüz ihtiyaçlarını artık kaldıramayan bu bölgenin hazır yeniden düzenlenmesi hedeflenirken de, salt itiraz etmek için itiraz edilmemeli.
Bir de;
Böylesine önemli bir proje, halkın yanı sıra, akademik odaların da fikrinin alınması için ilk kez bir belediye tarafından bu tür oturumlar düzenleniyor ki, bunun için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı, çok sesliliğin ve katılımcılığın yaygınlaşması için kutlamak gerekiyor.