Süha GÜRSOY

Süha GÜRSOY

suha@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bu iyiliğimi unutma…
22 Nisan 2014 Salı, 08:04

Rıdvan Şen, Bize açtığın davalardan hukuktan az buçuk anladığın belli oluyor. En azından Adliye’nin yolunu biliyorsun…
Şimdi ben de sana bize karşı takındığın tutumla hangi hükümleri ihlal ettiğini hatırlatmak istiyorum.
Bu bilgilerin belki daha sonra sana faydası olur. En azından tebligat eline ulaştığında hangi kanunu ve maddeleri inceleyeceğini fazla araştırmazsın. Boşuna Adliye koridorlarını aşındırmazsın…
Anayasa
Madde 10: Eşitlik İlkesi
Madde 22: Haberleşme Hürriyeti
Madde 26: Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
Madde 28: Basın Hürriyeti
Madde 30: Basın Araçlarının Korunması
Avrupa İnsan Hakları Söz-leşmesi
Madde 10: İfade Özgürlüğü
Türk Ceza Kanunu
Madde 106: Tehdit
Madde 125: Hakaret
Madde 257: Görevi Kötüye Kullanma
Madde 267: İftira
Madde 271: Suç Uydurma
Bilgin olsun!..