4 C nedir, kimleri kapsar?
Erdoğan, taşeron açıklamasında 4C statüsünde çalışanların 4B kadrosuna alınacağını ifade etti. 4C'nin tanımı yeniden gündeme geldi. Peki 4 C nedir? 4 Ckimleri kapsar?
GÜNDEM , 05 Aralık 2017 Salı, 13:40
4 C nedir, kimleri kapsar?

Eski isimleri ile SSK çalışanları şimdiki adı ile 4A, Bağkur olanlar 4B, Emekli Sandığı' na bağlı olanlar da 4C olarak anılmaktadır. Devlet Memurları Kanunu'nda 4C'nin (geçici personelin) tanımı yapılıyor. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının birinci paragrafında geçici personel; bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayanlar şeklinde tanımlanmıştır.

4C GÖREV YERLERİ

4C çalışanları; a) Merkez ve taşra teşkilatları, b) Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında, istihdam edilebilirler.

4C NASIL BAŞVURUYOR

Özelleştirilen kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla;

1) İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından feshedilenler kuruluşları aracılığıyla,
2) Özelleştirme tarihinden sonra 2 yıl içinde özel sektör tarafından; kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler ise kuruluşları kanalıyla veya bizzat; Fesih tarihini mütetakip 60 gün içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvururlar.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR