AB'den Türkiye'ye 2019 ödevi
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanan Türkiye Raporu, 2016'dan bu yana üyelik sürecinde Ankara'nın attığı adımlara yönelik tespitlerle birlikte önümüzdeki yıla yönelik beklentileri de içeriyor.
DÜNYA , 18 Nisan 2018 Çarşamba, 17:35
AB'den Türkiye'ye 2019 ödevi

AB müktesebatına uyum çerçevesinde teknik adımların yanı sıra Kopenhag kriterlerine uyum açısından da Brüksel'in önemli beklentileri var. AB'nin öncelik verdiği ve yerine getirilmesi halinde süreci rahatlatmasına kesin gözüyle bakılan bazı beklentileri şu şekilde sıralamak mümkün:

-Olağanüstü halin kaldırılması. Terörle mücadele ve ceza mevzuatının Avrupa standartları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla uyumlu hale getirilmesi.

-Yargının bağımsızlığını, hesap verebilirliğini, kalitesini, etkisini ve profesyonelliğini güvence altına alacak şartların yeniden sağlanması. Yargının görevini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirmesine olanak sağlayan siyasi ve yasal ortamın oluşturulması. Yürütmenin, Hakimler ve Savcılar Kurulu üzerindeki rolü ve etkisinin sınırlandırılması.

-Temel hak ve özgürlükler bağlamındaki uluslararası yükümlülüklere saygı gösterilmesi ve ciddi insan hakları ihlallerinin etkili şekilde ele alınması. Tutuklu yargılanmaları süren gazeteci, insan hakları savunucuları ve akademisyenlerin serbest bırakılması. İfade özgürlüğü üzerinde gereksiz kısıtlamalardan kaçınılması.

-Ekonomideki makroekonomik dengesizliklerin giderilmesi. Daha kapsayıcı bir iş piyasası oluşturulması. Hukukun üstünlüğü ve yargı da güçlendirilerek iş ortamının iyileştirilmesi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik siyasi müdahaleden kaçınılması.

-İyi komşuluk ilişkilerine, uluslararası anlaşmalara ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesine tartışmasız bir şekilde bağlı kalınması. Dış politika ve güvenlik alanında AB tarafından yapılan açıklamalar ve AB Konseyi'nin aldığı kararlarla uyumu belirgin şekilde iyileştirmek amacıyla acil adımlar atılması.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR