Aleviler için çok önemli cemevi kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cevmevlerinin statüsüne dair kararını açıkladı.