AYM'den Emniyet teşkilatını ilgilendiren karar
Anayasa Mahkemesi, emniyet teşkilatı mensupları yönünden disiplin cezası gerektiren fiil ve hareketler ile cezaların derece ve miktarının, polislik mesleğinin haiz olduğu önem ve özellik gözetilerek tüzükle belirlenmesini düzenleyen yasa hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu.
GÜNDEM , 29 Ocak 2016 Cuma, 17:22
AYM'den Emniyet teşkilatını ilgilendiren karar
Konya 2. İdare Mahkemesi, baktığı bir dava kapsamında 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun söz konusu düzenlemeyi içeren 83. maddesinin iptali istemiyle AnayasaMahkemesine başvurdu.

Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, emniyet teşkilatı mensuplarının disiplin suçlarının, Anayasa'nın 38 ve 128. maddeleri uyarınca kanunla düzenlenmesi öngörülen hususlardan olduğu belirtildi.

Söz konusu cezaların verilmesini gerektiren disiplin suçlarının tüzükle belirlenmesini öngören kuralla getirilen tek ölçütün, "polislik mesleğinin haiz olduğu önem ve özelliğin gözetilmesi" olduğuna işaret edilen kararda, bunun dışında herhangi bir temel kurala yer verilmediği, bu haliyle disiplin suçları konusunda emniyet teşkilatı mensupları için getirilmiş kanuni bir güvence bulunmadığı kaydedildi.

Kararda, itiraz konusu kuralın, disiplin suçlarıyla ilgili genel ilkeleri ortaya koymadığı, çerçeveyi çizmediği, disiplin cezalarını gerektiren eylemleri genel hatlarıyla da olsa belirlemediği kaydedildi.

Kararda, "Belirtilen niteliği nedeniyle disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hareketlerin, düzenlenecek tüzükle belirlenmesini öngören itiraz konusu kural, yaptırım konusu eylemleri yasal düzeyde belirlememekte ve bireylerin hangi somut fiil ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını belirli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine yasal çerçevede imkan tanımamaktadır. Bu yönüyle kural, Anayasa'nın 38. maddesinde düzenlenen 'suçta kanunilik' ilkesine ve 128. maddesinde hükme bağlanan 'kanuni düzenleme' ilkesine aykırılık oluşturmaktadır" vurgusu yapıldı.

İptal hükmü 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR