Bursa, merkezi bütçeden hak ettiğini alamadı
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre, merkezi bütçeye 2018'de 15,3 milyar liralık gelir aktaran Bursa'ya, gelen para ise 8,6 milyar lirada kaldı.
BURSA , 22 Mart 2019 Cuma, 08:12
Bursa, merkezi bütçeden hak ettiğini alamadı

HABER I Onur FİDANSOY

PAYIMIZ SADECE YÜZDE 1

Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü kenti konumunda olan ve 2018'de 2 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren Bursa, buna karşılık merkezi bütçeden hak ettiği payı elde edemiyor. Hazine Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2018'de Bursa'dan merkezi yönetim bütçesine 15 milyar 350 milyon liralık gelir aktarılıken, kent bu alanda Türkiye'nin en çok gelir getiren beşinci ili oldu. 2018 yılı merkezi bütçe geliri ise 757 milyar 834 mil-yon lira olarak gerçekleşmişti. Buna göre Bursa'nın merkezi bütçeye olan katkısı yüzde 2 oldu. Buna karşılık Bursa, merkezi bütçeden ayrılan pay bakımından, kendine yedinci sırada yer bulabildi. Merkezi bütçeden Bursa'ya 2018'de aktarılan tutar, 8 milyar 682 milyon lirada kaldı. 2018 yılı toplam merkezi bütçe harcamalarının 830 milyar 449 milyon lira olduğu göz önüne alındığında, Bursa'nın merkezi bütçeden aldığı pay sadece yüzde 1,04 oldu.

YÜZDE 82'Sİ VERGİ GELİRİ

Merkezi bütçeye aktarılan 15,3 milyar liralık gelirin yüzde 82'sine denk gelen 13,6 milyar lirasını vergi gelirleri oluştururken, faizler-paylar-cezalar kaleminden 1,1 milyar TL aktarıldı. Merkezi bütçeden Bursa'ya aktarılan paranın büyük bölümü ise personel giderlerine harcandı. 2018'de Bursa'ya aktarılan 8,6 milyar liranın yarısından fazlası bu kaleme harcanırken, tutar 4,6 milyar lirayı buldu. Merkezi hükümet tarafından Bursa'da, sermaye giderleri için 1,8 milyar lira, mal ve hizmet alımı için ise 1 milyar liralık tutar harcandı. Söz konusu harcamaların ayrıntılarında ise eğitim ön plana çıkıyor. Personel giderlerinin de içinde bulunduğu rakamlara göre, eğitim hizmetle-rine 3,4 milyar lira harcanırken, bu kalemi 1,6 milyar lira ile ekonomik işler ve hizmetler, 1,2 milyar lira ile kamu düzeni ve güvenliği, 1 milyar ile sağlık hizmetleri ve 485 milyon lira ile genel kamu hizmetleri takip etti.

MERKEZİ BÜTÇE'DEN BURSA'NIN ALDIĞI PAY

Bursa'ya aktarılan: 8 milyar 639 milyon TL
Eğitim: 3,4 milyar TL
Ekonomik işler: 1,6 milyar TL
Kamu Düzeni ve Güvenliği: 1,2 milyar TL
Sağlık Hizmetleri: 1 milyar TL
Genel Kamu Hizmetleri: 485 milyon TL
Sosyal Güvenlik: 358 milyon TL
Kültür ve Din: 282 milyon TL
İskan: 111 milyon TL
Savunma Hizmetler: 99 milyon TL
Çevre Koruma: 18 milyon TL

BURSA'DAN MERKEZİ BÜTÇEYE AKTARILAN GELİRLER

Bursa'dan aktarılan: 15 milyar 350 milyon TL
Vergi Gelirleri: 13,6 milyar TL
Faizler-Paylar-Cezalar: 1,1 milyar TL
Özel Bütçe: 334 milyon TL
Teşebbüs ve Mülkiyet: 159 milyon TL
Sermaye Gelirleri: 39,5 milyon TL
Bağışlar ve Yardımlar: 982 bin TL

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR