Divan üyeliği için 20 yıl yeterli
Divan Kurulu üyeliğine giriş şartlarını içeren 35'inci madde Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç'in kürsüden yaptığı itiraza rağmen belirlenen şekliyle oyçokluğuyla geçti.