Ergenekon savcısına hapis cezası
2009’da Ergenekon soruşturmasına atanan ve 2011 yaz kararnamesi ile özel yetkileri alınan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kasım İlimoğlu’na “görevi savsama” suçundan verilen 3 ay 3 gün hapis cezası onandı.
GÜNDEM , 10 Nisan 2013 Çarşamba, 16:18
Ergenekon savcısına hapis cezası

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 1 ay 16 gün süreyle kamu görevinden yoksun bırakma cezası da verilen Savcı İlimoğlu’nun temyiz istemi dün görüştü. Kurul, İlimoğlu’nun temyiz talebini reddetti ve cezasını onadı. İlimoğlu, günlüğü 20 liradan 1860 lira adli para cezasını çevrilen bu cezasını birer ay arayla on eşit taksitle ödeyecek. Taksitleri aksatması halinde cezası hapse çevrilecek.

1 YIL İŞLEMSİZ BIRAKTI

Dava dosyasına göre, İlimoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken, 2009’daki denetim sırasında kendisine verilen 541 adet değişik suç türlerine ilişkin soruşturma evrakını 4 aydan 1 yıl 3 ay 8 güne varan sürelerle işlemsiz bıraktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İlimoğlu’nun görevi savsaklama suçundan cezalandırılması ve Yargıtay’da yargılanması talebiyle son soruşturma evrakı hazırladı.

TİTİZ ÇALIŞTIM SAVUNMASINA RET

Birinci sınıf hakim olduğu için Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nde yargılanan İlimoğlu, UYAP sisteminden kaynaklanan sorunlar bulunduğunu, 16 aylık sürede 1984 soruşturma evrakını sonuçlandırdığını ve “çok titiz çalıştığını” savundu. Ancak, Daire, İlimoğlu’nun savunmasını inandırıcı bulmayarak mahkumiyetine karar verdi. Daire, kararında şöyle denildi:

DOSYALARIN ÜÇTE BİRİNİ İŞLEMSİZ BIRAKTI

“Sanığın işbölümü cetveline göre kısa bir süre Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevlendirildiği bunun dışında genel soruşturma evrakına bakmakla görevlendirildiği 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 35 adet dosyanın duruşmasına çıkıp, 76 adet dosyaya esas hakkında mütalaa verdiği sanığın teftiş dönemi içerisinde 3317 adet soruşturma dosyasına bakıp bunlardan 1945 adedini sonuçlandırdığı, elinde 1372 dosyanın kaldığı elindeki dosyalardan üçte birinden fazlasını oluşturan 541 tanesinde 4 aydan 1 yıl 3 ay 8 güne varan sürelerle işlemsiz bıraktığı.

TECRÜBELİ SAVCI İÇİN DAKİKALIK İŞ

Sanığın bu dosyalarda uzun sürelerle herhangi bir işlem yapılmamasında haklı gösterilecek herhangi bir tarafın bulunmadığı, bu dosyalarda yapılacak işlemlerin sanık gibi tecrübeli bir cumhuriyet savcısı için dakikalarla ifade edilecek zamanı alacak olması.

ADALETİ GECİKTİRDİ, GÖREVİNİ SAVSADI

Bakırköy’de başka cumhuriyet savcılarında da aynı miktarda iş bulunduğu ancak diğer savcıların çoğunun bu şekilde bir teraküme (birikme) yol açmadıkları, böylece sanığın savunmasına itibar etmenin mümkün olmadığı, bu kapsamda sanığın görevli olduğu işi zamanında yerine getirmediği adalet gerçekleştirilmesini 541 soruşturma dosyasında geciktirmek suretiyle görevinin gereklerini yapmaktan ihmal ve gecikme gösterdiği ve görevi savsama suçunun hareket öğesinin oluşmasına sebebiyet verdiği.

SAVUNMASINA İTİBAR EDİLEMEZ

Sanığın savunması belirtiği dosyaları işlemsiz bırakma nedenlerinin işlem yapılmayan soruşturma dosyasının sayısının fazlalığı ve işlem yapmama süresinin uzunluğu gözetildiğinde kabul edilebilir bir yanı bulunmadığından savunmaya itibar edilemeyeceği bu şekilde sanığın bu eylemi nedeniyle işlemsiz kalan dosyanın sanıklarının bir an evvel cezalandırılmaması nedeniyle mağdur tarafın, sürekli cezalandırılma tehlikesi altında tutuklamaları nedeniyle sanıkların mağduriyetlerine neden olarak görevi savsama suçunu tüm öğleri ile birlikte işlediği sabit oludğundan TCK’nın 257/2 maddesini uyarınca cezalandırılması gerektiği anlaşılmıştır”

NASIL CEZALANDIRILDI

Daire, suç turahinde Bakırköy Cumhuriyet Savcısı olan İlimoğlu’na önce TCK 257/2’deki görevi ihmal suçundan 3 ay hapis cezası verdi. Bu suçu birden çok işlediği için cezası 1/4 oranında artırıldı ve 3 ay 22 güne yükseltildi. Sanığın geçmişi, samimi anlatımını lehine takdiri indirim nedeni yapan Daire cezayı 3 ay 3 güne indirdi. Daha sonra hapis cezası günlüğü 20 liradan 1860 lira adli para cezasına çevrildi. Sanığın bu cezayı birer ay arayla on eşit taksitte ödemesi kararlaştırıldı. İlimoğlu cezayı bir üst kurul olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda temyiz etti. Temyiz istemi de dün görüşülüp reddedildi.
İlimoğlu’nun cezasının onanmasıyla hakkındaki hüküm de kesinleşti.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR