Flaş karar! Artık 'çıt' çıkmayacak....
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, şehir hayatının en önemli sorunlarından "gürültü kirliliğine" karşı binalara yeni zorunluluklar getirilecek. Vatandaşların hayatını olumsuz etkileyen cadde ve komşu gürültüsü gibi etkenlerin en aza indirilmesini amaçlayan yönetmelik taslağıyla binalardaki tesisat, duvar, döşeme, pencere gibi alanlarda kullanılan tüm malzemelerde "ses yalıtım" özelliği dikkate alınacak.
GÜNDEM , 12 Haziran 2016 Pazar, 12:30
Flaş karar! Artık 'çıt' çıkmayacak....
Bakanlık, 2005'te Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"ni yürürlüğe koydu. Yönetmelikle karayolu, demiryolu ve havaalanları gibi ulaşım kaynaklarına şantiye, atölye, imalathane gibi tesislere ve eğlence yerlerine çevresel gürültü sınır değerleri getirildi.

Hazırlanan yeni yönetmelik taslağıyla da konut, okul, iş yeri gibi binalarda vatandaşların konfor şartlarının iyileştirilmesi, trafik, motor sesi gibi gürültü kirliliğini oluşturan etmenlere maruz kalmalarının önlenmesi amaçlanıyor.

Yeni yapılarda zorunlu olacak Yönetmelik taslağında, binalardaki tesisat, duvar, döşeme, pencere gibi alanlardaki tüm malzemelerin "ses yalıtım" özelliği dikkate alınarak kullanılması, böylelikle gürültü ve titreşimlerin konut sahiplerini rahatsız etmemesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemelerle, binalarda ses yalıtımının sağlanabilmesi için artık bölgesel gürültü haritaları ve binanın bulunduğu çevre de dikkate alınacak, kullanılacak malzemeler mekanın fonksiyonuna uygun seçilecek. Bu açıdan tasarım firmalarını, malzeme üreticilerini ve müteahhitleri yakından ilgilendirecek yönetmelikle, binalar yeterli gürültü koruması sağlayabilecek şekilde inşa edilecek.

Yönetmelikte yer alacak standartlar, yeni yapılacak binaların tamamında zorunlu olacak. Mevcut yapılarda ise bu standartlar isteğe bağlı uygulanabilecek.

Komşu gürültüsünü de engelleyecek Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, AA muhabirine yönetmelik taslağını değerlendirerek, bu konudaki çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Gürültünün insanlar üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak ses yalıtım önlemlerinin sağlıklı ve konforlu yapılaşmada büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Şen, şunları söyledi: "Binalarda özellikle tasarım aşamasında gürültüye karşı önlem alınmasına dair herhangi bir yükümlülük olmaması, süreci tamamen tasarımcıların inisiyatifine bırakıyor. Bu durum da maalesef vatandaşların düzeltilemeyecek mağduriyetler yaşamasına neden oluyor. Bu bağlamda bazı düzeltmelerle birlikte yapı elemanlarının ses yalıtım özellikleri konusunda yol gösterici bir yönetmelik ve kılavuzun ülkemiz mevzuatına girmesinin önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz.

Yönetmelik taslağı, bina kullanımı esnasında otoyol gibi binaların dışından veya komşu, asansör, kazan dairesi gibi bina içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzuruna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek, özellikle eğitim binaları gibi yapılarda, iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için uyulması gereken tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim kurallarını düzenleyecek." Yönetmeliğin binaların gürültüye karşı yalıtımına ait yapısal düzenlemelere ve birleşim noktalarına dair detay çizimleri de içerecek akustik projeler hazırlanmasını öngördüğünü ifade eden Şen, "Akustik proje ve raporlar, yönetmeliğe göre uygun sertifika programlarında yetkilendirilen, meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip akustik uzmanlığına haiz mühendis ve mimarlar tarafından düzenlenebilecek. Projeler, bu yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değilse, yapı ruhsatı verilmemesi hedefleniyor." diye konuştu.

Şen, yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmemesinin planlandığını belirtti.

Yönetmelik taslağında Enerji Kimlik Belgesi'ne benzer "Akustik Kalite Belgesi"nin tanımlandığını aktaran Şen, şöyle dedi: "Bu belge, gürültüye karşı hassas binalar veya içindeki bağımsız birimler için yapılacak akustik testler sonucunda 'akustik kalite sınıfı'nı gösterecek. Belge, insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre ve yapı içindeki sesleri ve komşuluk gürültülerini de kapsıyor. Ayrıca ısıtma, iklimlendirme, sıhhi tesisat sistemleri, asansör, merdiven, çöp bacası gibi mekanik sistemlerin gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemler de yönetmelik taslağının kapsamında yer alıyor." Yönetmelik taslağının yepyeni bir ufuk açacağını dile getiren Şen, "Yönetmelik, gelişmiş ülkelerdeki yaşam alanlarını elde etmemiz ve yaşam kalitemizi artırmamıza imkan verecektir." diye konuştu.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR