Güvenli mobil ödeme için altyapı oluşturuluyor
Gelir İdaresi Başkanlığınca, mal ve hizmet satışlarına ilişkin bedellerin yeni teknolojilere uygun olarak mobil ödeme gibi yöntemlerle tahsili için belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına yönelik altyapı hazırlanacak.
EKONOMİ , 17 Nisan 2019 Çarşamba, 20:43
Güvenli mobil ödeme için altyapı oluşturuluyor

GİB tarafından, "Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı" hazırlandı.
Bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşlarınca, yeni teknolojik gelişmelere uygun olarak fiziki POS cihazları gerektirmeyen ödeme yöntemleri sunulurken, tebliğ taslağında da mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatıyla mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin uygulamaların mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara yer verildi.
Buna göre, finans kuruluşları ve özel entegratör kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen satış, ödeme-tahsilat işlemleri ve bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi süreçlerine yönelik olarak Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturulacak.

ÖZEL ENTEGRATÖR KURULUŞLAR GÖREVLENDİRİLECEK

Elektronik belgelerin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu gibi diğer elektronik belgeler) düzenlenmesi, iletilmesi, alınması ve saklama hizmetleriyle ilgili mükelleflere hizmet verme konusunda GİB'den izin almış özel entegratör kuruluşlar görev yapacak.

Ödemeyi gerçekleştiren araçlar (donanım ve yazılım), finans kuruluşu tarafından güvenliği sağlanmış ve sorumluluğu kabul edilmiş nitelikte olacak. Bu araçlar sadece bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen finans kuruluşları tarafından verilebilecek.
Mal ve hizmet satışlarına ait ödeme işlemlerinin, özel entegratör kuruluşlar aracılığıyla belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunlu olacak.

Mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşlarının, e-belge düzenlenmesi konusunda iş birliği yapacağı özel entegratör kuruluşuyla birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak GİB'e yazılı başvurmaları gerekecek. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamlayan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da izin verilen finans kuruluşları kendilerine izin yazısında bildirilen tarihten geçerli olmak üzere ödeme ve elektronik belgelerin düzenlemesi hususunda mükelleflere hizmet verebilecek.

YARARLANACAK MÜKELLEFLER

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Düzenleme Sistemi'nden ihtiyari olarak, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükellefler, ticari kazancı bilanço esasına göre tespit edilen mükellefler, serbest meslek erbapları, zirai kazanç sahibi çiftçiler ve vergiden muaf esnaf yararlanabilecek.

Bu sisteme dahil olan mükellefler, Vergi Usul Kanunu'nca kendilerine düzenleme zorunluluğu getirilen belgeleri elektronik belge olarak düzenlemek ve müşterilerine belgenin türü ve niteliğine bağlı olarak elektronik ortamda veya kağıt ortamında iletmek zorunda olacak. Vergiden muaf esnaf, belge düzenleme zorunluluğu bulunmadığından, format ve standardı başkanlık tarafından belirlenen, mali değeri bulunmayan bilgi fişi düzenleyecek.
Sisteme dahil olan mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmayacak.

KAĞIT ORTAMINDA BELGE DÜZENLENEMEYECEK

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ni mükelleflere sunan finans kuruluşları ile bu sistem kapsamında elektronik belgelerin oluşturulmasına yönelik hizmet sunan özel entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere ait tahsilat ve elektronik belge bilgilerini, tahsilatın yapılmasıyla elektronik belgelerin oluşturulması, imzalanması, gönderilmesi ve alınması amacı dışında kullanamayacak.

Tahsilata ilişkin bilgiler ile sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeler, 10 yıl süreyle gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde muhafaza edilecek.
Finans kuruluşlarının tahsilata ilişkin bilgileri, özel entegratörlerin ise bu sistem kapsamında oluşturulan elektronik belgeleri GİB'e anlık olarak sunma, iletme veya uzaktan erişime açma sorumluluğu bulunacak.

Sisteme dahil olan mükellefler mücbir sebepler ve zorunlu haller dışında, kağıt ortamda belge düzenleyemeyecek.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR