TSK'da din dersine onay ama bir şartla
Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri de askeri öğrenciler tarafından talep edilmesi ve okul komutanının onay vermesi durumunda okutulabilecek.
GÜNDEM , 05 Nisan 2013 Cuma, 10:37
TSK'da din dersine onay ama bir şartla

TSK ortaöğretim okullarında, öğrencilerin kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçilen seçmeli dersler okul komutanının onayı ile uygulamaya konulacak. Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri de askeri öğrenciler tarafından talep edilmesi ve okul komutanının onay vermesi durumunda okutulabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi değiştirildi. Buna göre, Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan seçmeli derslerin tamamı, müteakip sınıflarda verilecek seçmeli dersleri belirtecek şekilde öğrencilerin seçimine sunulacak. Öğrencilerin kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçtiği derslere ilişkin dilekçeleri alınacak. Talep edilen seçmeli dersler eğitim-öğretim yılı başında okulun imkânları dikkate alınarak okul komutanının onayı ile uygulamaya konulacak.

KOMUTAN ONAY VERİRSE

“TSK’dan din dersine onay... Genelkurmay, askeri liselere seçmeli Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini bilgiler Dersine onay verdi” şeklinde geçtiğimiz aylarda çıkan haberler üzerine Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 58’inci maddesindeki ’MEB veya diğer bakanlıklar tarafından açılacak okullar (Askeri Liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, MEB’e aittir. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri MSB ile birlikte tespit edilir.’ hükmü gereği Askeri Liseler (Astsubay Meslek Yüksek Okulları dahil) eğitim ve öğretim faaliyetlerini MEB müfredatına tabi olarak yürütmektedir. 6287 sayılı Kanunla , ‘Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur.’ hükmü getirilmiştir. 4. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14 Ağustos 2012 tarihli ve 124 sayılı kararıyla, ‘Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler’ dersleri liselerin 2’nci grup seçmeli dersler listesine eklenmiştir” denilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri de askeri öğrenciler tarafından talep edilmesi ve okul komutanının onay vermesi durumunda okutulabilecek.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR