''81 ilde uygulamaya alınacak''
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İlk 100 günde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar olarak 81 ilde uyguladığımız proje ve faaliyetler ile yerelin kalkınmasına ilişkin göstergelerin yakından takibine yönelik bir sistem geliştirilmiştir. İkinci 100 günde de bu sistem 81 ilde uygulamaya alınacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri de uygulamaya alınacaktır." dedi.
GÜNDEM , 11 Aralık 2018 Salı, 22:58
''81 ilde uygulamaya alınacak''

Oktay, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayın yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri üzerinde TBMM Genel Kurulunda söz aldı.

2019 yılı bütçesinin, 2002 yılı sonundan itibaren istikrarlı bir şekilde büyüyen Türkiye'nin daha da büyümesine, kalkınmasına, daha müreffeh bir ülke haline gelmesine vesile olacağını belirten Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte, idari ve mali yönetim ve bütçe sürecinin etkinliğini artıracak bir altyapıya kavuşulduğunu ifade etti.

İlk 100 günlük İcraat Programı ile Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk somut çıktılarının alınmaya başlandığını ve 400 projenin hayata geçirildiğini dile getiren Oktay, ilk 100 günlük uygulama sonuçları ile ikinci 100 günlük İcraat Programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

İlkinde olduğu gibi ikinci 100 günlük İcraat Programında da katma değeri yüksek ürünlerin hayata geçirilmesine yönelik projeler ile vatandaşın hayatını kolaylaştıracak hizmet odaklı projelerin yer aldığını aktaran Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ilk 100 günde her bir Bakanlık ve kurum gelecek 5 yıllık yol haritalarını hazırladılar. İkinci 100 günde ise 5 yıllık yol haritaları nihaileştirilerek uygulamaya alınacaktır. Burada ifade edilen yol haritaları en ince detaylarına kadar çalışılmıştır, gerçektir, gerçekçidir. İlk 100 günde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar olarak 81 ilde uyguladığımız proje ve faaliyetler ile yerelin kalkınmasına ilişkin göstergelerin yakından takibine yönelik bir sistem geliştirilmiştir. İkinci 100 günde de bu sistem 81 ilde uygulamaya alınacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla yürürlüğe giren mevzuat değişiklikleri de yine uygulamaya alınmaktadır ve alınmaya devam edecektir. "

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye için AB üyeliğinin, stratejik bir dış politika hedefi olduğuna işaret ederek, "AB ile ilişkilerimiz çok boyutlu ve köklüdür. Katılım sürecinde şu ana kadar açılan fasıl sayısı 16'dır. Hali hazırda, 14 fasıl üzerinde gayri kanuni olarak AB'ye üye yapılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimine bağlı sebeplerle blokaj bulunmaktadır. Ülkemiz, dışa açılım politikalarımızın sonucunda, hali hazırda 241 dış temsilcilik ile dünyanın en geniş temsil ağına sahip 5'inci ülkesi durumundadır. Dış temsilcilik sayımız, ülkemizin uluslararası alandaki artan etkinliğinin en açık göstergesini teşkil etmektedir." diye konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde dinamik, milletin ihtiyaçlarına hızlı cevap veren, gelişmelere hızlı uyum sağlayan, doğru ve sürdürülebilir politikalar geliştirebilecek bir sistem oluşturulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Vatandaşlara, özel sektöre ve kamunun kendisine verdiği hizmetlerin yüzde 93'ünün e-Devlete entegre edildiğini bildiren Oktay, 2019 sonuna kadar uygulamanın tamamlanacağını bildirdi.

Belge değil beyan esasına dayalı kurulan sistem tamamlandığında devlette olan hiçbir belgenin vatandaştan talep edilmeyeceğini söyleyen Oktay, "Dijital Dönüşüm Ofisimizle, akabinde kararlılıkla sistemi akıllılaştırmaya yani dijital dönüşüme odaklanacağız. Bu değişim beraberinde devlet ve vatandaş arasında beyan ve güven ilişkilerine dayanan toplumsal dönüşümü başlatacaktır." ifadelerini kullandı.

"CİMER'E 3 MİLYON CİVARINDA BAŞVURU ULAŞTI"

Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı altında birleştirilen Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve CİMER'e, şimdiye kadar 3 milyon civarında başvuru ulaştığını, başvuruların yaklaşık yüzde 83'ünün sevk ve cevaplama işlemi yapıldığını söyledi.

Gazetelerin son zamanlarda başta kağıt olmak üzere üretim maliyetlerinin artması nedeniyle içinde bulundukları ekonomik sıkıntıların aşılması noktasında yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığını anımsatan Oktay, "Buna göre, yayın ücreti yüzde 20 artırılarak 15 Türk Lirasına, günlük fiili satış ortalaması 50 binden fazla gazetelerin yayın ücreti ise yüzde 12,50 artırılarak 45 Türk Lirasına yükseltilmiştir" dedi.

"11. KALKINMA PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KATILIMCI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ"

11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının, yeni hükümet sistemi çerçevesinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı kalkınma vizyonuyla, ekonomik ve sosyal politikalarla uyumlu biçimde sürdürüldüğünün altını çizen Oktay, "2017 yılında başlatılan 2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planının hazırlık çalışmaları, 2018 yılında da katılımcı bir şekilde yürütülmüş, bu kapsamda 75 Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu toplantılarına ilaveten TBMM komisyon üyeleri, bölgesel kuruluşlar, bakanlıklar ve farklı paydaşlarla istişare toplantıları düzenlenmiştir. Plan tamamlandığında Meclisin onayına sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Oktay, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında "Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum", "Yenilikçi Üretim ve İstikrarlı Büyüme", "Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre" ve "Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği" eksenleri altında eğitim, sağlık, güvenlik gibi 50 alanda hedef ve politikalarla, bunlara ilişkin 444 tedbir belirlendiğini, bu tedbirlerin, üçer aylık dönemler halinde izlenip, değerlendirileceğini söyledi.

2019 yılı yatırım proje tekliflerinin değerlendirilmesinde; azami tasarruf ilkesiyle kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımları ile devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verildiğine dikkati çeken Oktay, "2019 yılında toplam kamu sabit sermaye yatırımları 123 milyar TL'dir. Bu tutar, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 2,8'ine tekabül etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Önümüzdeki dönemde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelinin uygulanmasında dünya uygulamalarını dikkate alarak projelerin hazırlık süreci başta olmak üzere kamu kuruluşlarının KÖİ modeli konusundaki kapasitelerinin artırılması faaliyetlerine devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Ülke, genelinde yaklaşık 89 bin cami bulunduğunu bildiren Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığının sunduğu dini hizmetleri, yaklaşık 87 bin imam, müezzin ve cami görevlisi eliyle yürüttüğünü aktardı

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR