Apartman yöneticilerine kötü haber
Artık apartman ya da site yönetimi kafasına göre olağanüstü toplantı yapamayacak.
GÜNDEM , 05 Mart 2018 Pazartesi, 11:40
Apartman yöneticilerine kötü haber

Yargıtay, apartman ve sitelerde kat maliklerinin en az 15 gün önceden olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiğine hükmetti.

Bir apartmanda yaşayan vatandaş, 28 Nisan 2013 tarihli kat malikleri kurulu toplantısının usulüne uygun yapılmadığını belirterek, toplantıda alınan kararların iptali için 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Usulüne uygun yapılmayan toplantıda alınan kararların iptalini talep eden apartman sakini, "İlgili toplantıda hazır bulundum; ancak toplantıya katılanların listesini içeren belgeyi imzalamaktan imtina ettim. Yönetim planının 8. maddesine göre kat malikleri kurulu olağan toplantısının Ocak, Mayıs ve Eylül ayları içerisinde yapılacağının düzenlenmişti. İptalini istediğim 28 Nisan 2013 tarihli toplantının olağanüstü toplantının hazirun listesinde ismim karşısında 'imzalamadı' ifadesi yazıldı. Toplantı tarihinin, gündemi ve toplantıda alınan kararlar bana tebliğ edilmedi. Kalarına göre kat malikleri olağanüstü toplantısı yaptılar." dedi. Mahkeme, alınan kararlardan davacının toplantı tarihi itibariyle haberdar olmakla birlikte iş bu davayı kanunda belirtilen yasal süre geçtikten sonra açtığı, aykırı oy kullandığını bildirir herhangi bir ibare belirtmediği gerekçesiyle davayı reddetti.

Davacı, avukatı vasıtasıyla kararı temyiz edince devreye Yargıtay 20. Hukuk Dairesi girdi. Daire kararında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 29. maddesindeki; 'Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir' hükmüne dikkat çekildi. Toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabileceği belirtildi.

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Kat mülkiyetine göre; olağanüstü toplantı için en az on beş gün önce bütün kat maliklerine çağrı yapılması kuralı emredici nitelikte olup, yasanın emredici bu hükmüne uyulmadan yapılan toplantı ve alınan kararların, diğer hususların incelenmesine gerek olmadan iptaline karar verilmesi gerekir. Davacının iptali istenen olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısına usulünce çağrılmadığı ve kararların tebliğ edilmediği sabit olduğundan, davanın 33. maddeye göre altı aylık süre içerisinde açıldığı gözetilerek kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verildi."
Öte yandan Yargıtay kararının önümüzdeki günlerde mahkemeye ulaşmasıyla dava yeniden görülecek.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR