'Askeri Suçlar' teklifi Meclis'te
TBMM'ye sunulan askeri ceza mahkemelerine ilişkin yasa teklifine göre, 2010 Anayasa değişikliği ile görevleriyle ilgili suçlardan Yüce Divan'da yargılanmaları öngörülen Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlı olacak.
GÜNDEM , 27 Mayıs 2021 Perşembe, 08:09
'Askeri Suçlar' teklifi Meclis'te

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu Askeri Ceza Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, özetle şu düzenlemeleri içeriyor:

Suç üstü halinde, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren veya gecikmesinde sakınca bulunan, Cumhuriyet savcısına derhal başvurma olanağı bulunmayan hallerde, "amiri, üstü, askerî karakol, nöbetçi, devriye, askerî inzibat ve kolluk görevlisi" asker kişiyi yakalama yetkisine sahip olacak. Subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesi Cumhuriyet savcısı tarafından alınacak.

Asker kişilerin işledikleri askeri suçların soruşturulması izne tabi olacak. Soruşturma izni, asgari tugay komutanı veya eşidi askeri kurum amiri (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) olmak üzere, asker kişinin görev yaptığı birlik komutanı veya askeri kurum amiri, bu kişilerin yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat verilecek. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi hariç, Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan asker kişiler hakkında soruşturma izni Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek. General ve amiraller hakkındaki soruşturma izni ise görev yeri dikkate alınarak ilgisine göre Genelkurmay Başkanı'nın veya ilgili kuvvet komutanının teklifi üzerine ya da resen Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek.

General ve amiraller hakkındaki soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili tarafından yapılacak. Yüce Divan'da yargılanacak olan Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının işlediği askeri suçların soruşturulması izne tabi tutulacak. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlı olacak.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları, "4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten" de Yüce Divan'da yargılanabilecek. Soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak. İddianame düzenlenmesi hâlinde kovuşturma Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yapılacak.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR