Başkanlık sistemine evet, ama şayet...
Tıpkı vakti gelen ibadetlerin eda/ifa edilmesi gibi, Türkiye'de mutad zamanlarda yeniden canlandırılarak yürüyen belirli siyasal tartışmalar vardır.