Binlerce hekim kapı önüne konulabilir!
Hafta sonu nöbet tutmayan binlerce aile hekimi, hemşire ve sağlık çalışanı hakkında İl Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından kurum içi soruşturma açıldı. Soruşturma çerçevesinde 100 ceza puanını dolduran binlerce sağlık personelinin sözleşmesi feshedilebilecek.
GÜNDEM , 06 Mayıs 2015 Çarşamba, 10:25
Binlerce hekim kapı önüne konulabilir!
Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2014 tarihinde bir genelge yayınlayarak aile hekimlerine cumartesi günleri 8 saat nöbet tutma yükümlülüğü getirdi. 3 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde valiliklere bağlı İl Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından 'nöbet' çizelgeleri hazırlandı. Ancak başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde görev yapan hekimler genelgeye uymayarak nöbet tutmayı reddedince İl Halk Sağlığı Müdürlükleri cumartesi günleri nöbet tutmayan aile hekimlerine, ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ çerçevesinde kurum içi soruşturma açtı. Ancak yönetmelik gereği mazeretsiz nöbete gitmeyen hekimlere verilen 5 ceza puanını az gören Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2015 tarihinde yönetmelikte bir değişiklik yaparak ceza puanını 5’ten 20’ye çıkardı.

AİLE HEKİMLERİNDEN SAVUNMA İSTENDİ

Soruşturma kapsamında cumartesi günleri nöbetçi olmalarına rağmen nöbet tutmayan aile hekimlerinden savunma istendi. Savunmaları değerlendirildikten sonra İl Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından ocak, şubat, mart aylarında nöbet tutmayan aile hekimlerine nöbet başına 5’er puan; nisan ve mayıs aylarında nöbet tutmayan binlerce aile hekimine nöbet başına 20’şer ceza puanının kesilmesi bekleniyor. 

BİNLERCE HEKİMİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Türkiye genelinde 23 bin civarında aile hekimi bulunduğunu, ancak yarısının nöbet tutmadığını belirten Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Fethi Bozçalı hafta sonu nöbet uygulamasını şöyle eleştirdi: “Türkiye genelinde 23 bini aile hekimi olmak üzere toplam 70 bin birinci basamak sağlık personeli bulunuyor. Zaten gereğinden fazla çalışan aile hekimlerine hafta sonu nöbeti ile ağır çalışma yükümlülükleri getirildi. Aile hekimlerinin yarısı hafta sonu nöbet tutma zorunluluğuna uymuyor. Nöbet tutmayan hekimlerimize kurum içi soruşturma açıldı. Bir aile hekimi olarak hafta sonları nöbet tutmadığım için bana 8 kez soruşturma açıldı. Bütün soruşturmalar için tek tek savunma verdim. Eğer savunmalarım kabul edilmezse aldığım ceza puanından dolayı sözleşmem feshedilebilir. Benim gibi hakkında soruşturma açılan binlerce hekim bulunuyor. Bu hekimler aldıkları ceza puanından dolayı işsiz kalabilir. Hafta sonu nöbet tutmadığımız takdirde alacağımız ceza puanıyla bizi işten atmakla tehdit ediyorlar. Biz aile hekimleri olarak zaten hafta içi muayene, aşı ve evde sağlık hizmeti vererek görevimizi tamamlıyoruz. Hafta sonu nöbet uygulanmasının kaldırılmasını talep ediyoruz.”

AİLE HEKİMLERİNDEN 3 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA GREVİ

Aile hekimlerine getirilen nöbet zorunluluğu ile nöbete uymayan hekimlere kesilen cezalarının iptal edilmesini isteyen aile hekimleri 20-21 ve 22 Mart’a üç günlük iş bırakma eylemi yapacak. KAYNAK: RADİKAL/İDRİS EMEN

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR