Bütçe fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesi Nisan ayında 1.4 milyar TL fazla verdi. Dört aylık dönemde bütçe fazlası 17 milyar lira oldu.