Cuma hutbesi konusu! 1 Ekim Diyanet Cuma hutbesi ve içeriği...
1 Ekim Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu Mümin Camiye Vefalıdır olarak duyuruldu. 1-7 Ekim tarihinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası olması münasebetiyle camilere verilen değerin önemine dikkat ediliyor. İşte 1 Ekim Cuma hutbesi konusu ve içeriği...
YAŞAM , 30 Eylül 2021 Perşembe, 13:47
Cuma hutbesi konusu! 1 Ekim Diyanet Cuma hutbesi ve içeriği...

Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.

Bu hafta Cuma hutbesinin konusu Mümin Camiye Vefalıdır konu başlığı ile yayımlandı. 1-7 Ekim tarihinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası olması münasebetiyle camilere verilen değerin ve önemin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilen Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in camilere verdiği değer ve insanlara verdiği önem hakkında Cuma hutbesinde yer verilmiştir. İşte 1 Ekim Cuma hutbesi konusu ve içeriği...

1 EKİM CUMA HUTBESİ

MÜMİN CAMİYE VEFALIDIR

Muhterem Müslümanlar!

Asr-ı saadette Mescid-i Nebevî'nin bakım ve temizliğiyle ilgilenen bir kadın vardı. Allah Resûlü (s.a.s) bu kadını göremeyince merak edip sahabeye sordu. Ashâb-ı kiram, kadının vefat ettiğini söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Bana niçin haber vermediniz?" buyurarak üzüntüsünü dile getirdi. Ardından o kadının kabrine gitti, cenaze namazını kıldı ve ona dua etti.

Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in bu davranışı, Allah'ın mescitlerine hizmet edenlere vefa gösterilmesinin ne kadar da güzel bir örneğidir.

Aziz Müminler!

Bereket ve hidâyet kaynağı olan ilk mabet, Mekke-i Mükerreme'deki Kâbe'dir. Yeryüzündeki her mescit ve cami ise Kâbe'nin birer şubesidir. Cami ve mescitlerimiz, Beytullah'tır yani Allah'ın evidir. İslam'ın nişanesi, tevhidin merkezi, vahdetin gür sadasıdır. Şehirlerimizin kalbi, hayatımızın merkezidir. İlim, irfan ve hikmet menbaıdır. Resul-i Ekrem (s.a.s)'in ifadesiyle cami ve mescitler, Allah katında beldelerin en sevimli olan mekânlarıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Cami ve mescitlerimiz, Kâbe'ye, Mescid-i Nebevî'ye ve Mescid-i Aksâ'ya duyduğumuz vefanın göstergesidir. Bizler Allah kelamıyla
burada tanıştık. Peygamber varisleriyle burada buluştuk. Rahmanî ve nebevî terbiyeyi burada aldık. Adap ve erkânı burada öğrendik. Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve vefayı burada kuşandık.

Değerli Müminler!

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Allah'ın mescitlerini, camilerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkan kimseler imar ederler...'' Evet, cami inşa etmek önemlidir. Ancak asıl önemli olan, camilerimizi varlığımızla imar etmektir. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi caminin huzur iklimi ile buluşturmaktır. Kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla camilerimizi şenlendirmektir.
Rabbimize ve birbirimize vefayı irfan mektebi camilerimizde pekiştirmektir.

Aziz Müslümanlar!

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olarak kutlanmaktadır. Başkanlığımız, bu yılın temasını, "Cami, Din
Görevlileri ve Vefa" olarak belirlemiştir. Hafta vesilesiyle camilerimizin hayatımızda ve gönül dünyamızdaki yerini yeniden idrak edeceğiz. Ömrünü din hizmetine adayan vefa erlerini, fedakâr hocalarımızı, hademe-i hayrâtı, camileri imar, inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet ve minnetle yâd edeceğiz.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Hutbemi, Peygamberimiz (s.a.s)'in cami ve cemaate vefanın önemini ifade eden şu hadisi ile bitiriyorum: "Bir kişinin sürekli mescide, camiye gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik edin."

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR