Lehçe konuşma örnekleri nelerdir?
Dünya çapında birçok farklı dil olması ile beraber, o diller üzerinden değişik biçimlerde lehçeler öne çıkar. Bu şekilde herhangi bir ülke ya da bölgenin coğrafi unsurları da daha etkin biçimde anlaşılır. Peki lehçe nedir? Lehçe konuşma örnekleri nelerdir? İşte bu konu üzerine merak edilen bazı bilgiler.
YAŞAM , 27 Mayıs 2021 Perşembe, 16:24
Lehçe konuşma örnekleri nelerdir?

Coğrafi bölgelere bağlı olarak herhangi bir dili üzerinden birçok değişik lehçe ön plana çıkmaktadır. Tabii lehçenin ne anlama geldiği konusunda da internet üzerinden yaygın şekilde araştırma gerçekleştiriliyor. Bu konuda tanım ile beraber farklı örnekler üzerinden, lehçenin ne demek olduğu daha iyi bir şekilde anlaşılabilir.

Lehçe Nedir?

Lehçe aynı zamanda diyalekt olarak da ifade edilir. Herhangi bir dilin belli bir coğrafi bölgedeki insanlar tarafından konuşulan çeşidi ya da biçimi olarak öyle çıkar. Aynı zamanda lehçe kelimesi Türkçeye Arapça kökenli olarak yerleşik hale gelmiştir. Bu doğrultuda aynı alfabe üzerinden bir dil kapsamında lehçe konuşulur. Ancak şive ve ağız ile beraber tonlama üzerinden birçok farklı değişkenlik ön plana çıkar. Hatta lehçe söz konusu olduğu vakit aynı dil üzerinde değişik kelimelerde cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

Bazı yörelerde diller içerisinden öğeler bile çıkarılmak suretiyle cümle kurulumu gerçekleşir. Türkçede lehçe diğer yandan şive olarak da yaygın şekilde bildirmektedir. Dünyanın bazı ülkelerinde öyle farklı lehçeler vardır ki, aynı dili konuşan kişiler karşılıklı olarak birbirini anlamak da zorluk çeker.

Lehçe Konuşma Örnekleri Nelerdir?

Bir dilin tarihsel, bölgesel, yöresel ya da siyasal gibi nedenlerden dolayı yapı ve söz ile ses dizimi den ayrılan duruma lehçe denmektedir. Tabii bu aynı zamanda diyalekt olarak da ifade edilir ve kullanılır. Özellikle coğrafi ve kültürel etmenlerin oldukça önemli bir rol oynadığını dile getirmek mümkün. Hatta bazı dil uzmanları bir dil içerisindeki lehçenin, zamanla bambaşka bir dil oluşturması üzerine de düşüncelerini belirtir. Zira dünyanın birçok farklı ülkesinde konuşulan farklı lehçeler nedeniyle, aynı dili üzerinden insanlar birbirine anlamakta zorluk çeker.

Diğer yandan Türk Dili üzerinden bakıldığı zaman oldukça farklı sayıda lehçeler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde özellikle Türkiye Türkçesi, Yakut Türkçesi ile beraber Azerbaycan Türkçesi ön plana çıkar. Şimdi Türkiye Türkçesi ile beraber diğer Türkçe lehçeleri üzerinden örnekler yapılabilir.

Yakut Türkçesi: Olorbuttagar ülelebirt orduk.

Türkiye Türkçesi: Çalışmak oturmaktan daha iyidir.

Azerbaycan Türkçesi: Qayanın üstü hem yumuşag hem de isti idi.

Türkiye Türkçesi: Kayanın üstü hem yumuşak hem de sertti.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR