Nurgül Yeşilçay geri dönüyor
Reklam filmiyle ücretini ikiye katlayan Nurgül Yeşilçay yeni bir projeyle geri dönüyor.
MAGAZİN , 23 Nisan 2014 Çarşamba, 10:45
Nurgül Yeşilçay geri dönüyor

Bir mar­ka­nın ayak­ka­bı ta­nı­tı­mı için ob­jek­tif kar­şı­sı­na ge­çen ün­lü oyun­cu Nurgül Yeşilçay, da­ha ön­ce al­dı­ğı 250 bin do­lar üc­re­ti iki­ye kat­la­ya­rak 500 bin do­la­ra im­za at­tı.

Önü­müz­de­ki bir­kaç yıl si­ne­ma­ya ağır­lık ve­re­ce­ği­ni söy­le­yen Nur­gül Ye­şil­çay, ye­ni fil­mi­nin ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. Ün­lü oyun­cu, yö­net­men Er­den Kı­ra­l’­ın ‘Ge­ce­’ isim­li fil­min­de baş­rol oy­na­ya­cak. Ye­şil­çay film­de; ‘Sü­sen' isim­li Di­yar­ba­kır­lı bir Kürt kı­zı­nı can­lan­dı­rır­ken, eşi­ni ise us­ta oyun­cu Uğur Po­lat oy­na­ya­cak.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR