TCMB repo ihalesini tamamladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi.