Vatandaşın kabusu oldular! Bundan böyle...
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
GÜNDEM , 02 Aralık 2016 Cuma, 08:47
Vatandaşın kabusu oldular! Bundan böyle...
Söz konusu kanun taslağının hazırlanma aşamasında yer alan geçici 1.  maddedeki erken yaşta evliliklere ilişkin düzenlemeler, sivil toplum kuruluşları  ve muhalefet partilerinin eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Hükümetin söz konusu  düzenlemeyi geri çektiğini açıklamasının ardından Adalet Komisyonunda 23 Kasım'da  kabul edilen önerge ile geçici 1. madde kanun taslağından çıkarılmıştı.

Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda erken yaşta evliliklere ilişkin  düzenlemenin yer aldığı geçici 1. maddenin metinden çıkarılmış haliyle 24  Kasım'da kabul edilmişti.

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçları

Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını kullanarak  dolandırıcılık yapılmasıyla ilgili suçlara verilen cezalarda artırıma gidilmesini  hükme bağlayan kanuna göre, söz konusu yöntemlerle işlenen dolandırıcılık  suçlarına verilen hapis cezası 3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.

Fuhuşla ilgili suçların cezaları ağırlaştırıldı

Fuhuşla ilgili suçlara da ağırlaştırılmış hapis cezaları getiren  kanun, fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanan  görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren ve dağıtanlara 3 yıla kadar hapis  cezası verilmesini öngörüyor.

Çocuğa yönelik cinsel suçlara ilişkin düzenlemeler

Resmi gazete'de yayımlanan kanun, çocuğu cinsel yönden istismar eden  kişinin 8 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, cinsel istismarın  sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası  verilmesi, mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek cezanın  istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olmayacak şekilde  artırılması hükmünü getiriyor.

Askerlerce işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler

Kanunla askerler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), devletin  güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları  ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle verilen tutuklama  kararlarının, askeri tutukevleri dışındaki cezaevlerinde yerine getirilmesi  zorunlu hale geldi.

Kanuna göre, askerler hakkında diğer suçlardan verilen tutuklama  kararları, askerler bu sıfatlarını korudukları sürece askeri tutukevinde yerine  getirilecek.

Sırf askeri suçlar ile hapis cezasının üst sınırı 3 ayı geçen askeri  suçlar hakkında ön ödeme hükümleri uygulanmayacak.
Askerler, TCK'nın "devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene  ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet  sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları" ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına  giren suçlardan dolayı yakalandıklarında adli kolluk görevlilerine teslim  edilecek.

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı kurulacak

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasına,  "Ceza muhakemesinde alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve  etkin uygulanması amacıyla çalışmalar yapmak." maddesinin eklenmesini öngören  kanuna göre, bunu yerine getirmek için de Genel Müdürlük bünyesinde Alternatif  Çözümler Daire Başkanlığı kurulacak.
Kovuşturma aşamasındaki Kaçak kişilere yönelik düzenlemeler

Kovuşturma aşamasındaki kaçak kişilere yönelik düzenlemelere de yer  verilen kanuna göre, söz konusu kişiler hakkında düzenleme ve yargılama usulü,  soruşturma evresinde de uygulanacak.

Kaçak sanığın cumhuriyet savcısına başvurmasını sağlamak amacıyla  Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulabilecek ve  gerektiğinde idaresi için kayyım atanacak.

Ceza davalarına ilişkin düzenleme

Kanunda ceza davalarına ilişkin yapılan yeni düzenlemeye göre, ceza  davalarının ilk duruşmasında iddianamenin tamamının yerine, iddianame yerine  geçen belgede yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve delillerle  suçlamanın hukuki nitelendirmesi anlatılabilecek.

Heyet halinde çalışan mahkemelerde, hükmün yazılacağı 15 günlük süre  içinde karşı oy gerekçesi de dava dosyasına konulacak.

Tek hakimli mahkemelerde hüküm sonucu tefhim edildikten sonra  gerekçeli karar imzalanmadan hakim ölür veya kararı imzalayamayacak hale düşerse,  yeni hakim, tefhim edilen hükme uygun olarak gerekçeli kararı bizzat yazarak imzalayacak.

Ceza yargılamasında kovuşturma aşamasındaki kaçak kişilere yönelik  düzenleme ve yargılama usulü, soruşturma evresinde de uygulanacak.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR