“Geçici velayet” nedir?

13.01.2022 11:06
Açılmış olan boşanma davası sonunda şartları varsa tarafların boşanmalarına karar verileceği gibi varsa müşterek çocukların velayetlerinin durumu da karara bağlanır. Buna göre mahkeme boşanma kararının kabulüyle birlikte, çocuğun veya çocukların anne ya da babada kalacağına yahut bazılarının annede

Aristoteles'in gözünden adalet

07.01.2022 10:57
Adalet, günümüzde adından sıkça söz edilen ancak rastlanılması çok zor olan bir kavram, Ben, "varlığı çok önemsenip yokluğuna bu denli göz yumulan tek şey" olarak nitelendiriyorum. Bu kavramın tesisinde en önemli öge ise şüphesiz ki vicdan. Dinden, mezhepten, ırktan, milletten tamamıyla bağımsız bir

Türkiye'de kürtaj

30.12.2021 11:01
Kürtaj konusu Türkiye'de her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Dini bakımdan uygun olup olmadığı bir taraftan, yasal bir işlem olup olmadığı diğer taraftan seneler boyu tartışılmıştır. Eğer kürtajın hukuki temelini sosyal paylaşım platformlarında veya forum gruplarında ararsanız yasal olmadığın

7 soruda işe iade davası

09.12.2021 11:11
1) İŞE İADE DAVASI NEDİR? Hukukumuzda, haklı veya geçerli nedene dayanmaksızın iş ilişkisi sonlandırılan işçinin başvurabileceği müessese işe iade olarak adlandırılmıştır. İşe iade davası, işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, feshin geçerli nedene dayanmadığını düşünen işç

Hakem heyeti kararlarının icrası

02.12.2021 11:10
Tüketici Hakem Heyeti'ne taşınan bir uyuşmazlıkta tüketici lehine karar verilmesi halinde neler yapılmalıdır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin kararlarını bildiren resmi vesikalara "ilam" adı verilir. Diğer kurum ve kuruluşların verdikleri kararlar ilam değillerdir. Ancak Kanun bu duruma

Borçlunun "meskeniyet" iddiası

25.11.2021 11:05
Borçlunun malvarlığını teşkil eden mal, alacak ve hakları, alacaklılarına karşı bir tür teminat teşkil eder ve bu nedenle alacaklıları tarafından haczettirilebilir. Kural bu olmakla, borçlunun ve ailesinin yaşaması ve ekonomik varlığını devam ettirebilmesi için, istisna olarak, borçlunun bazı mal ve

Sendikal sebeple işten çıkarma

04.11.2021 10:54
"Doyacak kadar aşın varsa, Başını sokacak bir de damın, İnsanoğluna kulluk etmiyorsan, Başkasının sırtından değilse geçimin, Tamam, güneşli günler içindesin. " - Ömer Hayyam. Ömer Hayyam'ın emek üzerine yazdığı bu güzel satırlarla başlamak istedim yazıma. Emek deyince akla ilk işçiler gelir ç

Eşler arasında "özel hayatın gizliliği"

28.10.2021 11:12
Özel hayat; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin ta

Oyun karakterinin başkası tarafından ele geçirilmesi

21.10.2021 11:17
6352 sayılı Kanun değişikliğinden önce; TCK'nın 141/2. maddesinde, 'Ekonomik değer taşıyan her türlü enerji de taşınır mal sayılır.' şeklinde bir düzenlemeye yer verildiği için, gerçekte taşınır bir mal olmayan elektrik enerjisi, aynı Kanun'un 142/1-f bendi hükmü uyarınca nitelikli hırsızlık olarak

"Malullük aylığı" ve şartları

14.10.2021 11:21
Değerli okurlarım, Türkiye'nin en büyük dördüncü şehri olan Bursa'da yaşayan bizler olarak iş ve memuriyet hayatına ilişkin birçok şeyin iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü yazımda da sizlere maluliyet kavramından ve malul kişilere aylık bağlanmasının koşullarından söz edeceğim. Malull

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

07.10.2021 11:06
Düşünce, insanı evrendeki diğer tüm varlıklardan ayıran en önemli yetidir. İnsan, doğduğu andan öldüğü ana kadar daima araştırmak, keşfetmek ve düşünmekle meşgul olacaktır. İnsanı diğer canlılardan ayıran başka bir yeti de konuşmaktır. Ne var ki sesleri tesadüf olmaksızın yan yana getirerek anlamlı

Sahte kimlikle yapılan satışta noterin sorumluluğu

30.09.2021 11:09
Noterlik Kanunu'nun 1. maddesinde; noterliğin bir kamu hizmeti olduğu ve noterin, hukukî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirdiği belirtilmiştir. Görevi belge ve işlemlere resmiyet kazandırmak olan noterlerin, yaptıkları işlemler dolayısıyla meydana gelecek

7 maddede "düğünde takılan takılar"

24.09.2021 10:59
Yıllardır geçerliliğini koruyan yerleşik içtihatlar sebebiyle, düğünde kadına ve erkeğe takılan takıların tamamı birden kadına bağışlanmış sayılmaktaydı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 04.03.2020 tarihinde verdiği emsal niteliğinde karar yerleşik tüm içtihatları ortadan kaldırarak yeni bir içtihat

İnternetin ve bilişimin hukuku

17.09.2021 10:48
Bilişim teriminin birçok tanımı yapılmaktadır. Bilişim, elektronik sistemlerin tamamını içeren bir üst terimdir. Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak üretilen sonuçlar olarak kısaca tarif edilebilir. Ya da daha geniş ve farklı olarak; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki ilet

Çocuğa boşanan annenin bekarlık soyadının verilmesi

09.09.2021 11:03
Tarafların boşanmaları halinde varsa ortak çocuk veya çocukların velayeti anne ya da babadan birine bırakılmaktadır. Velayet kime bırakılırsa bırakılsın kural olarak çocuk babanın soyadını kullanmaya devam etmektedir. Ancak bu kuralın bir de istisnası bulunmaktadır: Çocuğun soyadının annenin kızl

Serviste geçen süre çalışma süresinden sayılır mı?

02.09.2021 11:07
Ülkemizde ve özellikle İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlerde trafik yoğunluğu sebebiyle işçilerin işyerine gitmesi ve iş çıkışı evlerine dönmesi bir hayli zaman alıyor. Bazen işçilerin işyerine varmak için işçi servisi ile 1-2 saat yolculuk yaptığı biliniyor. Peki işçinin işyerine gitmek veya işyeri

Kadına yönelik şiddet ve korunma yolları II: Örselenmiş kadın sendromu

20.08.2021 11:01
Bugünkü yazımda birkaç hafta önceki "Kadına yönelik şiddet ve korunma yolları" başlıklı yazımın nispeten devamı sayılabilecek bir konu üzerinde durmayı ve çok önemli olduğunu düşündüğüm bu konu hakkında tarihe bir not bırakmayı uygun gördüm. Örselenmiş ya da kötü muameleye maruz kalmış kadın sendrom

Trafik kazası sebebiyle tazminat davası

12.08.2021 11:08
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde meşhur bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakimiyetini kaybetmiş ve yoldan çıkarak taklalar atmıştı. Bu kaza sonrası 16 kişi ölmüş ve birçok kişi de yaralanmıştı. Kazadan sonra yaralananların ya da vefat eden yolcuların yakınla

Kadına yönelik şiddet ve korunma yolları

05.08.2021 11:11
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kadına karşı uygulanan şiddetin önlenmesi için alınacak tedbirleri düzenlemektedir. Bu kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı

Evlatlığın miras hakkı

29.07.2021 11:14
Miras Hukuku, mirasbırakan dediğimiz bir kimsenin, ölümü ile sona ermeyen, intikal edebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini düzenleyen kuralların tümüdür. Kısa bir deyişle, Miras Hukuku, yukarıda sözü edilen durumlar yönünden, öleni kimin ikame edeceğini, ona ölüm sebebiyle

"İş kazası" sebebiyle tazminat davası

16.07.2021 11:01
Değerli okurlarım, öncelikle hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bilindiği üzere işyerinde ve işin yürütülmesinden dolayı meydana gelen, işçinin ruhen veya bedenen zarar görmesine ve hatta işçinin ölümüne sebep olan kazalara iş kazası denmektedir. 5510 sayılı Sigorta Kanunu'na göre de iş kazas

Fazla viziteye çıkmak kovulma sebebidir!

08.07.2021 11:16
Davacı işçi A, 05.02.2016 tarihinde iş akdinin İş Kanununun 17., 18. ve 19. maddelerine aykırı olarak feshedildiğini, çalışmaya başlamadan önce hiçbir sağlık sorununun olmadığını, eğilerek çalışması sebebiyle görme özrünün arttığını, bel fıtığı, boyun fıtığı ve şeker gibi sorunlarının ortaya çıktığı

Türk hukukunda "kıdem tazminatı"

01.07.2021 11:12
Kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin yine yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye veya kendisi vefat ettiği için iş akdi sona ermişse mirasçılarına kıdemi ve ücreti dikkate alınarak işverence ödenmesi gereken paradır.

Taşınma sonrası elektrik aboneliğinin iptali unutulursa...

24.06.2021 11:18
Kıymetli okurlarım; yaşadığı evde ya da çalıştığı işyerinde elektrik, su, doğalgaz vb. hizmetlerin aboneliklerini üzerine alan tüketiciler, o yerden taşınırken adlarına kayıtlı bu abonelikleri iptal ettirmekle yükümlüdürler. Aksi halde kendileri taşınmış olsalar dahi devam edecek kullanımların bede

5 soruda "anlaşmalı boşanma"

17.06.2021 11:16
Değerli okurlarım, bugün sizler için anlaşmalı boşanma müessesesini ve davasını 5 soruda açıkladım. "ANLAŞMALI BOŞANMA" NEDİR? Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu'nun 166'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Belli şartların oluşması halinde tarafların ortak bir irade beyanıyla mahkemeye başvurarak

Maske takmama cezası mahkemeden döndü!

10.06.2021 11:05
Pandemi dönemi boyunca akıllarda daima soru işareti olan bir konu maske takma zorunluluğu. Kanunda böyle bir zorunluluk var mı? İdarenin maske zorunluluğu getirme yetkisi bulunur mu? Tüm bunlar bir yılı aşkın süredir konuşuluyor. Tabii bu süreçte binlerce vatandaşa maske zorunluluğuna uymadığı ger

Motorlu araçta üretim hatası

03.06.2021 10:56
Tüketici Kanunu'na göre üretim hatasına "ayıplı mal" denilmektedir. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Reklam ve ilanlar

Eğitim toplantıları fazla mesai sayılır mı?

20.05.2021 11:05
Küçük büyük her işletmenin, faaliyetlerini iyileştirebilmek ve çalışanların performansını artırabilmek için periyodik olarak eğitimler düzenlediği, sık sık brifingler verdiği ve toplantılar gerçekleştirdiği bilinmektedir. Genel kabul gören tanıma göre performans; bir işi yapan bir bireyin, bir grub

İngilizce eğitim seti dolandırıcılığı

16.05.2021 11:12
Bugünkü yazıma geçmeden önce, öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, daha nice bayramlara sağlıkla erişmeyi diliyorum. Bayramı Müslümanlara cehennem etmeye çalışan katil İsrail'i ise Aksa'ya yaptığı vahşet dolu saldırılardan ötürü kınıyorum. Bir dinin veya toplumun k

Pandemi döneminde kira uyarlaması

06.05.2021 11:11
Bilindiği üzere Kovid-19, ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarih de olan 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmiştir. Bu tarih itibarıyla, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi tedbirler alınmaya başlanmıştır. Bunların başında yüzyüze eğitime ara verilm

Zorunluluktan trend'e: Uzaktan çalışma

29.04.2021 11:16
Son bir yıldır adını çok sık duyduğumuz uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisini ifade etmektedir. Günüm

Kıdem tazminatında "nikah" etkisi

22.04.2021 11:07
Evlilik ve kıdem tazminatı her ne kadar birbirlerinden çok uzak iki konu gibi gözükse de aralarındaki ilişki aslında oldukça önemlidir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 120'nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14'üncü maddesinin birinci fıkrasında, kadın işçinin evlendiği

317 bin liralık "gazlı bez" tazminatı

15.04.2021 11:14
Kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle 2005 yılında özel bir hastaneye müracaat eden hastaya fıtık teşhisi konmuş ve devamında kendisi ameliyata alınmıştı. Ne var ki ameliyatın ertesi günü hastanın ağrıları devam etmiş, ayrıca kusma ve bulantı şikâyeti de başlamıştı. Hasta, ameliyat olduğu hastaneye mür

KVKK kapsamında kişisel verilerin güvenliği ve "veri ihlali"

08.04.2021 11:08
Öncelikle Bursa Hakimiyet Gazetesi bünyesinde köşe yazarlığı yapmaya başlamış olduğumu siz okurlara bildirir, naçizane kendimi kısaca tanıtmak isterim. Ben Veysel Tayyar. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde serbest avukatlık yapmaktayım. Ceza hukuku, aile hukuku, iş hukuku ve tazminat hukuku baş